ביטוח צד ג' לרכב

מכסה את אחריותך במקרה של נזק שייגרם​
 .לרכוש של צד שלישי ​כתוצאה משימוש ברכב
 הביטוח מיועד לבעלי רכב פרטי מסחרי עד 3.5 טון​

למה דווקא הראל?​

 
סכום הפיצוי לביטוח צד ג' יהיה עד לסכום גובה האחריות בפוליסה,
עם אפשרות להגדלה עד 4 מיליון
סכום הפיצוי לביטוח צד ג' יהיה עד לסכום
גובה האחריות בפוליסה
עם אפשרות להגדלה עד 4 מיליון
 
במקרה שהרכב יצא מכלל שימוש הביטוח כולל הוצאות גרירה של הרכב
והסעת נהג צד ג
ותאונה מכל סוג שהוא
במקרה שהרכב יצא מכלל שימושהביטוח כולל הוצאות גרירה של הרכב והסעת נהג צד ג'
 
ביטוח על אובדן מפתחות/שלטים לרכב ללא תשלום פרמיה נוספת ביטוח על אובדן מפתחות/שלטים לרכב ללא תשלוםפרמיה נוספת​​​​​

עיקרי הפוליסה

 

​​איך מצטרפים?

אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או ​הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסת ביטוח מקיף עבורך. פוליסת מקיף כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה וכן תנאים וחריגים ספציפיים  אשר חלים על כל פרק בנפרד. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסת הביטוח.​​​​​​​​​​​​

 ​​ 

שאלות ותשובות בנושא ביטוח רכב צד ג'

  • ​ביטוח צד ג' מכסה נזק שיגרם לרכב או לרכוש של אדם אחר כתוצאה משימוש ברכב שלכם בתקופת הביטוח​.

  • ​זהו ביטוח חשוב לכל נהג, ובמיוחד לנהג שלא רכש ביטוח מקיף לרכבו אבל עדיין רוצה להיות מכוסה מפני נזק שייגרם לרכוש של אדם אחר. במהלך נהיגה אנחנו עלולים לפגוע חלילה ברכב של אדם אחר, בגדרות, עמודי חשמל, חנויות רחוב וכל רכוש פרטי או ציבורי אחר. ללא ביטוח צד ג' ניאלץ לממן את כל ההוצאות והפיצויים מכיסנו. 

  • ​עבור רכבים עד 3.5 טון ביטוח צד ג' כולל פיצוי לצד ג' - עד לגובה האחריות המצוינת בפוליסה עם אפשרות להגדלת האחריות עד ל- 4 מיליון ש"ח. במקרה שהרכב יצא מכלל שימוש, הביטוח כולל הוצאות לגרירה של הרכב והסעת צד ג'. פיצוי צד ג' על אובדן רווחים בזמן השבתת הרכב לצורך תיקונו, במקרה שהרכב מסחרי ומשמש לעסקו של צד ג'. החזר הוצאות משפטיות בשל מקרה הביטוח. 

  • ​ביטוח צד ג' אינו ביטוח חובה. הוא אינו מכסה נזקי גוף אלא רק נזקי רכוש שנגרמו לאדם אחר. חשוב לציין כי הוא אינו מכסה נזק שנגרם לרכב שלכם.​

  • לא. בלי ביטוח צד ג' תיאלצו לממן בעצמכם את כל ההוצאות והפיצויים בשל נזק לבעל הרכוש שנפגע, כולל התמודדות עם תביעות משפטיות, בסכומים גבוהים.​