ביטוח צד ג' לרכב ביטוח צד ג' לרכב

​​

ביטוח צד ג' לרכב

מכסה את אחריותך במקרה של נזק שייגרם
 .לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב
 הביטוח מיועד לבעלי רכב פרטי מסחרי עד 3.5 טון​
לקבלת הצעת מחיר​ ​​​


למה דווקא הראל?​

סכום הפיצוי לביטוח צד ג' יהיה עד לסכום גובה האחריות בפוליסה עם אפשרות להגדלה עד 4 מיליון  
סכום הפיצוי לביטוח צד ג' יהיה עד לסכום גובה האחריות בפוליסה,
עם אפשרות להגדלה עד 4 מיליון
סכום הפיצוי לביטוח צד ג' יהיה עד לסכום
גובה האחריות בפוליסה
עם אפשרות להגדלה עד 4 מיליון
'במקרה שהרכב יצא מכלל שימוש הביטוח כולל הוצאות גרירה של הרכב והסעת נהג צד ג  
במקרה שהרכב יצא מכלל שימוש הביטוח כולל הוצאות גרירה של הרכב
והסעת נהג צד ג
ותאונה מכל סוג שהוא
במקרה שהרכב יצא מכלל שימושהביטוח כולל הוצאות גרירה של הרכב והסעת נהג צד ג'
ביטוח על אובדן מפתחות/שלטים לרכב ללא תשלום פרמיה נוספת  
ביטוח על אובדן מפתחות/שלטים לרכב ללא תשלום פרמיה נוספת ביטוח על אובדן מפתחות/שלטים לרכב ללא תשלוםפרמיה נוספת​​​​​

עיקרי הפוליסה

 
  • סכום הפיצוי לביטוח צד ג' יהיה עד לסכום גובה האחריות בפוליסה עם אפשרות להגדלה עד 4 מיליון
  • במקרה שרכב של צד ג' יצא מכלל שימוש הביטוח כולל הוצאות עבור גרירה של הרכב למקום התיקון הקרוב ביותר והוצאות נסיעה לצד ג'.
  • החזר הוצאות בגין הפסדים מוכחים של צד ג' בשל השתתפות עצמית
  • הביטוח יפצה את צד ג' על אובדן רווחים במקרה שהרכב מסחרי ומשמש לעסקו של  צד ג'
  • ביטוח על אובדן מפתחות / שלטים לרכב ללא תשלום פרמיה נוספת (השתתפות עצמית של 90 ₪ בלבד) עד גבול אחריות
   של 500 ₪
  • כיסוי נזקים שנגרמו לרכב ולרכוש של צד ג', כתוצאה מנהיגה של נהג אקראי ברכב (למשל: עובד מוסך העוסק בתיקון הרכב, עובד במגרש חנייה או עובד מלון המחנה את הרכב)
פעולות נפוצות

הוספת נהג לזמן קצר  
הוספת נהג
לזמן קצר
הגשת תביעה  
הגשת
תביעה
איתור שירותי דרך  
איתור​
שירות​י דרך
לכל הפעולות  
לכל
הפעולות ​


אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסת ביטוח מקיף עבורך. פוליסת מקיף כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה וכן תנאים וחריגים ספציפיים  אשר חלים על כל פרק בנפרד. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסת הביטוח.​​​​​​​​​