ביטוח צד ג' לרכב הוא ביטוח המכסה את אחריותך במקרה של נזק שיגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב בתקופת הביטוח.

  • ביטוח צד ג' לרכוש

כלים נוספים