קופה מרכזית לפיצויים הינה כלי בידי המעסיק המשמש לצורך תשלום פיצויי פיטורין לעובדיו. הפקדות המעסיק לקופה מוכרות לצורכי מס, החל ממועד ההפקדה בקופה ועד לתקרת הסכומים הקבועה בחוק.
אנו מציעים מבחר של קופות ומסלולי השקעה המאפשרים לך להתאים את אופי ההשקעה לצרכיך הייחודיים.​​

בהמשך להשלמת העברת הניהול של קופות גמל מרכזיות לפיצויים מחברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ, הרינו לעדכן כי ביום 1 בינואר 2022 הושלם הליך מיזוג קופות הגמל המרכזיות לפיצויים ומסלולי ההשקעה שבניהולן.
הודעה מיום 3/10/2021 על העברת ניהול קופות מרכזיות לפיצויים מפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ להראל פנסיה וגמל בע"מ.
הראל פרופיל אישי היא קופה מרכזית לפיצויים בניהול אישי הנבנית בהתאם להעדפותיך האישיות כמעסיק, כאשר כספי הקופה מנוהלים באופן ייחודי עבורך.

תשובות לשאלות נפוצות בנושא קופות מרכזיות למעסיק

מימוש זכויות


אנו עושים כל שביכולתנו על-מנת שתוכל למצות את זכויותיך בתוכניות החיסכון שברשותך. ה​עמדנו לרשותך מספר מדריכים שיעניקו לך את כל המידע הנדרש על-מנת שתוכל להגיש בקשה למימוש זכויותיך בקלות ובמהירות.

​שירות לקוחות

ימים ​א' - ה'

בין השעות 8:00-17:00

​טוב לדעת​

המעבר בין מסלולים קל, פשוט ומתבצע ללא עלויות, תוך 3 ימי עסקים. ניתן לעבור בין מסלולים גם באמצעות האתר, באזור המידע האישי.​