>

​​​​
​​
​​​​​​


​אול​י עשית פעם ביטוח משכנתא, אבל לא כמו שלנו:​​​​

למצטרפים חדשים
 חודשיים ראשונים מתנה​
80 שנות ניסיון
וחוסן פיננסי
סכום הביטוח צמוד למדד​​​

יתרונות ביטוח המשכנתא של הראל

• הראל היא אחת מחברות הביטוח הגדולות בישראל, עם למעלה מ-80 שנות ניסיון בפעילות ביטוחית וחוסן פיננסי המספק שקט נפשי עבור המבוטחים שלנו

"משכנתא זוגית אקסטרה" - הכפלת סכום הביטוח לו יהיו זכאים המוטבים בקרות מקרה ביטוח לשני המבוטחים כתוצאה מאירוע תאונתי בתוך 12 חודשים או מכל סיבה בתוך 30 ימים, בהתאם לתנאי הפוליסה

כיסויים מגוונים לביטוח מבנה הכוללים נזקים שנגרמו מסיכוני אש, גניבה ועוד 

​*כפוף לתנאי ומסמכי הפוליסה וסייגיהם ולהנחיות החיתום של החברה​