>


טוב לעשות ביטוח סיעודי בגיל צעיר
ולבנות עוגן כלכלי עתידי למשפחה
כשאדם סיעודי נזקק לעזרה מדובר בהוצאות
גדולו​ת שאינן כלולות בסל הבריאות הציבורי.
לכן טוב שדאגת לך לביטוח סיעודי

​​


שאלות ותשובות בנושא ביטוח סיעודי

 • ​זכאות לתגמול סיעודי מופחת, הנשמרת למבוטח לאחר הפסקת תשלום הפרמיה.

 • ​​​ADL הינו מבחן הערכת תפקוד / מבחן תלות (Activities of Daily Living), שנועד לבדוק האם אדם מסוגל לבצע בכוחות עצמו פעולות יומיומיות. המבחן מסייע בקביעת מצב סיעודי וכולל 6 פעולות המשמשות כקנה מידה להערכת תפקודו של מבוטח:

  • לקום ולשכב - יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ולקום מכיסא, לרבות מכיסא גלגלים או ממיטה.

  • להתלבש ולהתפשט - יכולתו העצמאית של המבוטח ללבוש ולפשוט פר​​יטי לבוש מכל סוג, לרבות לחבר או להרכיב חגורה רפואית או גפה מלאכותית.

  • רחצה - יכולתו העצמאית של המבוטח להתרחץ באמבטיה, להתקלח במקלחת או בכל דרך מקובלת אחרת, לרבות להיכנס לאמבטיה או למקלחת ולצאת מהן.

  • אכילה ושתייה - יכולתו העצמאית של המבוטח להזין את גופו בכל דרך או אמצעי, למעט אכילה בעזרת קשית ולרבות שתייה בעזרת קשית, לאחר שהמזון הוכן בשבילו והוגש לו.

  • שליטה על הסוגרים - יכולתו העצמאית של מבוטח לשלוט על פעולת המעיים או פעולת השתן. אי-שליטה על אחת מפעולות אלה אשר משמעה שימוש קבוע בסטומה, בקטטר בשלפוחית השתן, בחיתולים או בספוגניים למיניהם, ייחשבו כאי-שליטה על סוגרים.

  • ניידות - יכולתו העצמאית של המבוטח לנוע ממקום למקום, ללא עזרת הזולת. היעזרות בקביים, במקל, בהליכון, בכיסא גלגלים או בכל אביזר אחר, לרבות אביזר מכני, מוטורי או אלקטרוני, לא תיחשב כפגיעה ביכולתו העצמאית של המבוטח לנוע.
    

   חשוב לדעת, כי הגדרות ה- ADL נבחנות בקרות מקרה הביטוח לראשונה בהתאם למפורט בתנאי הפוליסה שברשותך באותו המועד.

 • ​כן, במקרה בו יש ברשותך יותר מפוליסת ביטוח סיעודי אחת עם כיסויים זהים, הכוללות פיצוי כספי עבור המקרה הביטוחי המכוסה בפוליסות – ניתן לקבל פיצוי מכל הפוליסות שברשותך, זאת בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים וחריגיה.

  לבדיקת הפוליסות והכיסויים שברשותך, פנה לסוכן הביטוח שלך או צור עמנו קשר באמצעות טופס צור קשר באתר או במוקד שירות הלקוחות