>

​​


בכל גיל ובכל שלב בחיים ניתן לאבד את כושר העבודה, בין אם בשל מחלה ובין אם בשל תאונה.

ביטוח אובדן כושר עבודה יאפשר לך להמשיך לקבל הכנסה מידי חודש גם בתקופה ש​בה נפגע כושר העבודה שלך, לפרנס את משפחתך ולשמור על רמת החיים שלכם.
​​ ​

שאלות ותשובות