חיסכון לכל ילד של הראל, הינה קופת גמל חדשה לניהול תוכנית חיסכון אישית לילדים, שאליה יוכל המוסד לביטוח לאומי להפקיד לכל ילד 50 ₪ מדי חודש, עד הגיעו לגיל 18. בהתאם להחלטת הממשלה מחודש אוגוסט 2015 להנהגת תוכנית חיסכון ארוכת טווח לכל ילד, קופה זו תוכל לסייע לצעירים להתחיל את חייהם הבוגרים כשלרשותם כספי חיסכון שנחסכו עבורם על-ידי המדינה וללא תלות במצבם הפיננסי של הוריהם.  

עיקרי תוכנית חיסכון לכל ילד
 • ​החל מה- 1.1.2017 יפקיד המוסד לביטוח לאומי בכל חודש 50 ₪ עבור כל ילד שהורים זכאים לקבל עבורו קצבת ילדים. את הסכום (הצמוד למדד נובמבר 2016) ניתן להפקיד לקופת גמל או לתוכנית חיסכון בבנק.
 • במקביל להפקדות הביטוח הלאומי, ההורה רשאי להפקיד לתוכנית 50 ₪ נוספים, מחשבון קצבת הילדים המשולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי, ובכך להכפיל את סכום החיסכון. לשם כך על ההורה לפנות למוסד לביטוח לאומי.

 • ההפקדה לתוכנית תסתיים בהגיעו של הילד לגיל 18. במועד זה המוסד לביטוח לאומי יעביר לקופת הגמל (או לתוכנית החיסכון בבנק) סכום נוסף בגובה של 500 ₪.

 • עם הגיעו של הילד לגיל 21 ובמידה ובחר שלא למשוך את כספי החיסכון, יזוכה חשבונו במענק של 500 ₪ נוספים.

 • בכל שנה תשלח הראל דיווח על ההפקדות לקופת הגמל שבוצעו לאורך השנה ועל רווחי הקופה.

הפקדת כספי החיסכון

באפשרותך לבחור האם כספי החיסכון של ילדך יופקדו בקופת גמל או בתוכנית חיסכון בבנק. באתר הביטוח הלאומי תוכל למצוא את רשימת קופות הגמל והבנקים שנבחרו על-ידי המדינה לניהול החיסכון.

במידה ולא תבחר בגוף שינהל את הכספים, הכספים יופקדו לאפיק ברירת המחדל בהתאם לגיל הילד:

 • לילד שטרם מלאו לו 15 שנה ב–1.1.17 – לקופת גמל להשקעה, שתיבחר באופן אקראי מתוך רשימת קופות הגמל.
 • לילד שמלאו לו 15 שנה ומעלה ב–1.1.17 – לבנק שאליו משולמת קצבת הילדים. אם הבנק לא מופיע ברשימת הבנקים, כספי החיסכון ינוהלו בבנק שייבחר באופן אקראי מתוך רשימת הבנקים.

להצטרפות להראל חיסכון לכל ילד היכנס לאתר הביטוח הלאומי.

משיכת הכספים

 • החל מגיל 18, יוכל הילד למשוך את כספי החיסכון בכפוף לחתימת ההורה.

 • במקרים מסוימים בשל מצב רפואי של הילד, ניתן יהיה למשוך את הכספים לפני גיל 18, בכפוף לאישור המוסד לביטוח לאומי.

 • בגיל 21 יוכל הילד למשוך את הכספים ללא צורך בחתימת הוריו.

 • במידה ולילד אין חשבון בנק, הוא יוכל לקבל את הכספים בהמחאה על שמו מקופת הגמל.

 • בגיל 18 ועם הפיכתו לבגיר, יוכל הילד למנות מוטבים לקופת הגמל על-פי בחירתו, שיהיו זכאים לקבלת הכספים הצבורים על שמו במקרה מוות, חלילה.

למידע נוסף, עיין באתר תוכנית החיסכון לכל ילד של משרד האוצר.

חיסכון לכל ילד בהראל

מסלולי השקעה

קופת הגמל הראל חיסכון לכל ילד מציעה ארבעה מסלולי השקעה:

מאוכזב מהריבית לרעה? תן לנו להפתיע אותך לטובה. הראל פיננסים ניהול תיקים.

היכנס עכשיו