>


יתרונות קופת גמל חיסכון לכל ילד של הראל

​קופות הגמל חיסכון לכל ילד של הראל מאפשרת לכם לחסוך לקטנטנים בהשקעה מינימאלית


אתם לא לבד - קופת חסכון בה מופקדים כספים מדי חודש על ידי הביטוח הלאומי עד להגיעו של הילד לגיל 18

• רוצים לחסוך יותר? הורים יכולים להכפיל את סכום החיסכון החודשי על ידי הפקדה מתוך קצבת הילדים

• נשארים לטווח הרחוק - המדינה תעניק מענקים לילדים בשלבים מסוימים בחייהם אם יחליטו להשאיר את הכספים בקופה עד הגיעם לגיל 21

• את דמי הניהול בקופה ביטוח לאומי משלם עד הגיעו של הילד לגיל 21


*יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין ו/או הוראות התקנון - יגברו האחרונות.
*אין באמור כדי להוות ייעוץ /שיווק פנסיוני או ייעוץ השקעות או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.

שאלות ותשובות בנושא קופת גמל חיסכון לכל ילד

  • ​​​הביטוח הלאומי מפקיד עבור כל ילד מיום לידתו ועד גיל 18 - סכום של 55 ש"ח (נכון לשנת 2023) לתוכנית חי​סכון. ההורים רשאים להכפיל את סכום החיסכון החודשי על ידי הפקדה של 55 ₪ נוספים מתוך קצבת הילדים. דמי הניהול עבור הגוף בו מנוהל החיסכון, ישולמו על ידי ביטוח לאומי עד גיל 21.​

  • ​​​על ההורה לבחור את אופן ההשקעה של כספי החיסכון. בבנק, אפשר לבחור בין שלושה מסלולי השקעה: ריבית קבועה לא צמודה, ריבית משתנה בהתאם ל​ריבית פריים, ריבית קבועה צמודה למדד. בקופת גמל להשקעה, ניתן לבחור בין ארבעה מסלולי השקעה: סיכון נמוך, סיכון בינוני, סיכון גבוה, הלכה. על הרווחים יש לשלם מס רווחי הון.​​


    אין באמור להוות ייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשב בצרכיו של כל אדם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין והוראות התקנו​ן - יגברו הוראות הדין והתקנון.