לילדים שלך​ יש חלומות גדולים?
סכום חודשי קטן עשוי להגשים אותם.
נכנסים מכאן לאתר הביטוח הלאומי, מצטרפים ובוחרים בהראל.

         ​    ​​​
​​
​​​​​​

​​​

שאלות ותשובות בנושא קופת גמל חיסכון לכל ילד

  • מהי תוכנית חיסכון לכל ילד?
  • ​הביטוח הלאומי מפקיד עבור כל ילד מיום לידתו ועד גיל 18 - סכום של 52 ש"ח (נכון לשנת 2022) לתוכנית חי​סכון. ההורים רשאים להכפיל את סכום החיסכון החודשי על ידי הפקדה של 52 ₪ נוספים מתוך קצבת הילדים. דמי הניהול עבור הגוף בו מנוהל החיסכון, ישולמו על ידי ביטוח לאומי עד גיל 21.​

  • כיצד פותחים תוכנית חיסכון לכל ילד?
  • ​​​על ההורה לבחור את אופן ההשקעה של כספי החיסכון. בבנק, אפשר לבחור בין שלושה מסלולי השקעה: ריבית קבועה לא צמודה, ריבית משתנה בהתאם ל​ריבית פריים, ריבית קבועה צמודה למדד. בקופת גמל להשקעה, ניתן לבחור בין ארבעה מסלולי השקעה: סיכון נמוך, סיכון בינוני, סיכון גבוה, הלכה. על הרווחים יש לשלם מס רווחי הון.​​


    אין באמור להוות ייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשב בצרכיו של כל אדם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין והוראות התקנו​ן - יגברו הוראות הדין והתקנון.