>

​​


​אולי רכשת פעם ביטוח חיים (ריסק), אבל לא כמו שלנו:​​​

קבלת התשלום כהכנסה חודשית או כתשלום חד-פעמי
הטבות ייחודיות
לרוכשים פוליסה זוגית
80 שנות ניסיון
וחוסן פיננסי
סכום הביטוח
צמוד למדד​​

יש לך ביטוח אצלנו? מעולה.

באיזור האישי שלך באתר אפשר לעשות את כל הפעולות הבאות בכל רגע

​ 
ביטוח למקרה מוות נועד לספק ליקירכם ביטחון כלכלי
ולשמור על רמת ההכנסה המשפחתית גם במקרה מוות
סכום הביטוח ישולם למוטבים לאחר מקרה הפטירה 
כסכום חד פעמי או חודשי בהתאם לפוליסה שבחרת
​​
​ ​

יתרונות ביטוחי החיים של הראל

• הראל היא בעלת חוסן פיננסי וניסיון של מעל 80 שנים

•​ מגוון תוכניות ביטוח לקבלת הכנסה חודשית או סכום חד פעמי, בעת קרות מקרה הביטוח

• מגוון כלים דיגיטליים לביצוע פעולות בפוליסת ביטוח החיים במהלך תקופת הביטוח

•​ הטבות ייחודיות ברכישת פוליסה זוגית


***בכפוף לת​נאי הפוליסה והנחיות החיתום של החברה.​​ ​​​​​​​

שאלות ותשובות בנושא ביטוח חיים