>

​​

ביטוח מחלות קשות מב​טיח יציבות כלכלית לך ולמשפחה בעת צרה.

בעלות של כמה עשרות שקלים בחודש תוכל לרכוש כיסוי הולם
של כמה מאות אלפי שקלים.
זו הדרך להבטיח ​את עתידה הכלכלי של
משפחתך במקרה של מחלה קשה כלשהי, שלא נדע.​
​​ ​

יתרונות ביטוח​ מחלות קשות מענקית זהב של הראל

ביטוח מחלות קשות של הראל שם לצידך בעת גילוי מחלה קשה, חלילה, 

​ומבטיח לך פיצוי כספי שישמש למענה רפואי וכלכלי בזמנים קשים.  ​


בלעדי למבוטחי הראל - סיוע והכוונה למשך תקופת המחלה באמצעות מרכז מקצועי, המאפשר להוזיל את עלויות הטיפול הרפואי על ידי שימוש בהסכמי הראל בישראל ובעולם.

•​ אפשרות לקבלת החזר פרמיה למקרה פטירה לפני גיל 60, במקרה שלא שולמו תגמולי ביטוח כלשהם לפי הפוליסה.

כיסוי רחב לילדים הכולל סכום ביטוח מלא במקרה של סוכרת נעורים וסיסטיק פיברוזיס.

• אפשרות להגדיל את סכום הביטוח בעד 10% מסכום הביטוח שבתוקף במועדים מוגדרים במהלך תקופת הביטוח, ללא הצהרת בריאות חדשה.


***בכפוף לת​נאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.​​ ​​​​​​​​​

שאלות ותשובות