>

​​​
​​


​כדאי להימנע מתאונות

אך אם חלילה תהיה לך תאונה, ביטוח תאונות אישיות יעניק לך ביטחון ויסייע לך להתמודד עם ההוצאות הלא צפויות
​​ ​


שאלות ותשובות