>

בעת הקשה הזו, כאשר הדאגה ליקרות וליקרים קשה מנשוא,
חשוב לנו לחזק אתכם ולהזכיר כי אנחנו כאן בשבילכם.

ריכזנו עבורכם מידע והנחיות שיכולים לס​ייע לכם.
אנו עושים מאמץ לטפל בכל הפניות​ בהקדם האפשרי,
​ואנו ק​שובים למצב הייחודי שנוצר בעקבות הלחימה.​


​​

 

בלחיצה על הקי​שור תועבר לאתר חיצוני של חברת חשבונית ירוקה בע"מ*​​​​​​​​

 


​​
​​​​
 

​​​​

*הנך מועבר לאתר חיצ​​וני של חברת חשבונית ירוקה בע"מ (morning חשבונית ירוקה). המידע באתר החיצוני הינו בבעלותה הבלעדית של morning חשבונית ירוקה, להראל אין ולא תהא כל אחריות בקשר לאתר החיצוני, התוכן המצוי בו ו/או כל דבר המוצע ומוצג בו ו/או השירות המוענק במסגרתם ו/או טיבם של אלה ותכונותיהם • הראל אינה צד בהתקשרות בין לקוחותיה לחברת morning חשבונית ירוקה, כ​כל שתהיה, וכן אינה ולא תהא אחראית בשום אופן למחירים או להטבות או לכל עניין הנובע או הקשור בהם • הראל אינה מתחייבת כי המחירים בפרסומים השונים של הספק נמוכים מהמחירים בהם נ​יתן ​לרכוש את אותו מוצר או שירות בדרך אחרת • הראל אינה אחראית למידע שהלקוחות מעבירים לחברת morning חשבונית ירוקה ולשימוש שיעשה במידע המועבר כאמור. ​​​​​​​​