הודעה על העברת פעילות הביטוח של דקלה חברה לביטוח בע"מ להראל חברה לביטוח בע"מ

ניתנת בזאת הודעה לכלל מבוטחי דקלה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "דקלה"), לפיה פעילות הביטוח של דקלה הועברה להראל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הראל") החל מיום 1.1.2016. החל ממועד זה תישא הראל בכל ההתחייבויות מכוח תנאי תוכניות הביטוח שברשותך ואשר בהן דקלה הייתה המבטח עד למועד זה.

 

פרטי המוקדים הטלפוניים וכתובת למשלוח דואר הינם כדלהלן:


עבור מבוטחי סיעודי מושלם לחברי קופת חולים כללית

טלפון: 1800-55-11-22

דואר אלקטרוני: tvsiud@dikla.co.il

פקס: 03-7348597

כתובת אינטרנט: www.harel-group.co.il או באתר הייעודי לחברי קופת חולים כללית

 

עבור מבוטחי ביטוח בריאות לעובדי ולגמלאי קופת חולים כללית ולבני משפחותיהם

טלפון: 03-6145555

דואר אלקטרוני: tvbriut@dikla.co.il

פקס: 03-7348055

כתובת אינטרנט: www.harel-group.co.il או באתר הייעודי לעובדי קופת חולים כללית

 

עבור מבוטחי פוליסות ביטוח שיניים

הראל חברה לביטוח בע"מ, אבא הלל 3, ת"ד 1998, רמת גן, מיקוד 5211802

טלפון: 03-7549090

פקס: 03-7348084

כתובת אינטרנט: www.harel-group.co.il

עבור יתר המבוטחים

הראל חברה לביטוח בע"מ, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן, מיקוד 5211802

טלפון: 2735*

פקס: 03-7348680

כתובת אינטרנט: www.harel-group.co.il


 

  • יובהר כי הודעה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
  • דואר אלקטרוני לפניות הציבור: wecare@harel-ins.co.il.

מידע נוסף תוכל לקבל באזור המידע האישי באתר הראל.