>

​​​​​​​​​שיניתי את דעתי, וברצוני להפסיק לקבל פרסומות באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי, ומסרונים (SMS).

  • למה אנחנו מבקשים את הפרטים הללו לצורך הסירוב? כדי לוודא את זהותך.
  • לתשומת לבך, גם לאחר אישור בקשתך, עדיין יישלחו אליך דיוורים שבאפשרותנו לשלוח על-פי חוק.
  • לידיעתך, בקשתך תבוצע בתוך שלושה ימי עסקים, ועד אז יתכן שעוד יישלחו אליך דיוורים. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות העלולה להיגרם לך כתוצאה מכך.