כמבוטח בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני של הראל, באפשרותך להגיש בקשה לקבלת הלוואה לכל מטרה, בתהליך דיגיטלי נוח ויעיל.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה להלוואה כנגד פוליסת ביטוח חיים פנסיוני.

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח החיים הפנסיוני של הראל, באפשרותך להגיש בקשה להלוואה בסכומים הבאים:

  • כספים נזילים - תינתן הלוואה עד שיעור מקסימלי של 80% מערך הפדיון. 
  • כספים שאינם נזילים - תינתן הלוואה עד שיעור מקסימלי של 30% מערכי הפדיון (למעט מרכיב פיצויים).

להלן עיקרי התנאים לקבלת הלוואה מהראל, והכל בכפוף לתנאי הפוליסה והסכם ההלוואה: 

  • סכום הלוואה מינימלי בגין כל פוליסה: החל מ- 20,000 ₪.

  • משך ההלוואה: מ- 12 ועד 84 חודשים ובכפוף לתום תקופת הביטוח (מקסימום 7 שנים).

לתשומת לבך, קבלת ההלוואה מותנית באישור החברה ותנאיה ייקבעו בהתאם לנהליה הפנימיים של החברה ועל-פי שיקול דעתה בלבד.

באפשרותך להגיש את הבקשה לכל סוגי ההלוואות בהליך דיגיטלי אחד נוח ויעיל. כמו כן, תוכל לקבל אינדיקציה לזכאותך להלוואה בטרם הגשת הבקשה on-line באזור המידע האישי שלך באתר הראל.

 לבדיקת זכאות on-line >

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף