​​​​​​​​כעמית בקרן פנסיה של הראל, באפשרותך להגיש בקשה לקבלת הלוואה כנגד הכספים שצברת בקרן הפנסיה שלך. את הבקשה ניתן להגיש בתהליך דיגיטלי נוח ויעיל.

  • ​סכום ההלוואה שבאפשרותך לקבל מקרן הפנסיה תלוי בסכומים שנצברו עבורך בקרן. ניתן לקבל הלוואה עד לגובה של 30% מסך היתרה הצבורה בגין רכיב התגמולים בקרן הפנסיה (לא כולל רכיב פיצויים)
  • תנאי הלוואה נוחים
  • אין צורך בערבים
  • אפשרות לפריסת ההלוואה לעד 84 תשלומים (מינימום 12 חודשים)
  • קבלת ההלוואה מותנית באישור החברה ותנאיה ייקבעו בהתאם לנוהליה הפנימיים של החברה והוראות הדין
  • אין אפשרות לקבל הלוואה מאפיק השקעה מפוקח הלכתית, בהתאם להנחיית הגופים המפקחים (בד"צ העדה החרדית ירושלים וועד ההלכה להשקעות וקרנות ("גלאט הון"))
  • לא ניתן לקבל הלוואה בסכום הנמוך מ-20,000 ₪
  • בבקשת הלוואה של למעלה מ-150,000 ₪  יידרש אישור של בן / בת הזוג לביצוע תהליך חיתום לגביו
  • בבקשת הלוואה של למעלה מ-500,000 ₪ יידרש זיהוי על-ידי סוכן / יועץ / משווק פנסיוני/סניף בנק/קבלת קהל בהראל
באפשרותך להגיש את הבקשה לכל סוגי ההלוואות בתהליך דיגיטלי אחד נוח ויעיל.
כמו כן, תוכל לבדוק את זכאותך להלוואה בטרם הגשת הבקשה online באזור המידע האישי שלך באתר החברה.

 לבדיקת זכאות online >


אישורה הסופי של ההלוואה ותנאיה הינם בהתאם לשיקול דעת החברה ולהוראות הדין.