כעמית בהראל קרן השתלמות, באפשרותך להגיש בקשה לקבלת הלוואה בתהליך דיגיטלי נוח ויעיל.
פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה להלוואה מקרן ההשתלמות שלך.

אם הנך עמית בקרן ההשתלמות קרן החיסכון לצבא הקבע, תוכל לקבל פרטים על האפשרות לקבל הלוואה כנגד הכספים הצבורים בקרן שלך באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות של הראל בטלפון: 2735*.

בעולם השקעות דינמי, השירות עושה את ההבדל. הראל פיננסים ניהול תיקים לסכום של 300,000 ₪ ומעלה
למידע נוסף
  • באפשרותך להגיש בקשה לקבלת הלוואה כנגד הכספים הצבורים שלך בהראל. סכום ההלוואה תלוי בסכום שנצבר עבורך בקרן. ההלוואה הינה בשיעור של עד 60% מסך היתרה הצבורה בכספים הנזילים ועד 50% בכספים שאינם נזילים
  • תנאי הלוואה נוחים
  • אפשרות לפריסת ההלוואה לעד 84 תשלומים (מינימום 12 חודשים)
  • אין צורך בערבים
  • קבלת ההלוואה מותנית באישור החברה ותנאיה ייקבעו בהתאם לנוהליה הפנימיים של החברה ולהוראות הדין
  • אין אפשרות לקבל הלוואה מאפיק ההשקעה המפוקח הלכתית, "הראל השתלמות מסלול הלכה", בהתאם להנחיית הגוף המפקח (בד"צ העדה החרדית ירושלים)
  •  לא ניתן לקבל הלוואה בסכום הנמוך מ-20,000 ₪

  • בבקשת הלוואה של למעלה מ-150,000 ₪ יידרש אישור של בן / בת הזוג לביצוע תהליך חיתום לגביו

  • בבקשת הלוואה של למעלה מ-500,000 ₪ יידרש זיהוי על-ידי סוכן / יועץ / משווק פנסיוני / סניף בנק / קבלת קהל בהראל

באפשרותך להגיש את הבקשה לכל סוגי ההלוואות בהליך דיגיטלי אחד נוח ויעיל.
כמו כן, תוכל לקבל מידע על זכאותך להלוואה בטרם הגשת הבקשה online באזור האישי שלך באתר החברה.

 לבדיקת זכאות online >


אישורה הסופי של ההלוואה ותנאיה הינם בהתאם לשיקול דעת החברה ולהוראות הדין.