כעמית בקרן ההשתלמות של הראל פנסיה וגמל בע"מ, באפשרותך להגיש בקשה לקבלת הלוואה בתהליך דיגיטלי נוח ויעיל.

  • סכום ההלוואה שבאפשרותך לקבל מקרן ההשתלמות תלוי בסכומים שנצברו עבורך בקרן. ניתן לקבל הלוואה עד לגובה של 80% מסך היתרה הצבורה בקרן השתלמות נזילה ועד 50% מסך היתרה הצבורה בקרן השתלמות לא נזילה (במסלול מנייתי ניתן לקבל הלוואה בשיעור של עד 50% מהכספים הצבורים)
  • תנאי הלוואה נוחים
  • אפשרות לפריסת ההלוואה לעד 84 תשלומים (מינימום 12 חודשים)
  • אין צורך בערבים
  • קבלת ההלוואה מותנית באישור החברה ותנאיה ייקבעו בהתאם לנוהליה הפנימיים של החברה ולהוראות הדין
  • אין אפשרות לקבל הלוואה מאפיק ההשקעה המפוקח הלכתית, "הראל השתלמות מסלול הלכה", בהתאם להנחיית הגוף המפקח (בד"צ העדה החרדית ירושלים)
  •  לא ניתן לקבל הלוואה בסכום הנמוך מ-20,000 ₪

  • בבקשת הלוואה של למעלה מ-150,000 ₪ יידרש אישור של בן / בת הזוג לביצוע תהליך חיתום לגביו

  • בבקשת הלוואה של למעלה מ-500,000 ₪ יידרש זיהוי על-ידי סוכן / יועץ / משווק פנסיוני / סניף בנק / קבלת קהל בהראל

חדש בהראל,

תוכל להגיש בקשה לקבלת הלוואה נוספת ("הלוואה לכל מטרה") בסך של בין 20,000 ₪ ל- 60,0000 ₪.
לאחר מיצוי זכאותך לקבלת הלוואות כנגד הכספים הצבורים שלך בקרן ההשתלמות ובמוצרי החיסכון ארוך הטווח בהראל (קופות גמל, קרנות פנסיה ופוליסות ביטוחי חיים).

באפשרותך להגיש את הבקשה לכל סוגי ההלוואות בהליך דיגיטלי אחד נוח ויעיל.
כמו כן, תוכל לקבל מידע על זכאותך להלוואה בטרם הגשת הבקשה on-line באזור האישי שלך באתר החברה.

 לבדיקת זכאות on-line >


אישורה הסופי של ההלוואה ותנאיה הינם בהתאם לשיקול דעת החברה ולהוראות הדין.