>

​בעמוד שלפניכם תוכלו למצוא תשובות לשאלות נפוצות שהתעוררו בעקבות מלחמת חרבות ברזל לגבי ההשלכות על הפוליסות ולגבי הזכאות על פיהן. לאן עלי לפנות לפיצוי אם נגרם נזק רכוש לרכב, לדירה או לעסק שלי?

הפיצוי ניתן על ידי המדינה על פי חוק, ויש לפנות למס רכוש כדי שישלח שמאי להערכת הנזק ויטפל בנושא הפיצוי. 

  • ניתן להגיש תביעה באתר רשות המיסים.
  • ניתן לפנות למוקד הסיוע של איגוד השמאים בטלפון 03-5615516. 

תוכלו למצוא עוד פרטים ומידע על הזכאות לפיצויים, גובהם, ואפשרות להרחבת הכיסוי מעבר לתקרת הפיצוי במסגרת מס רכוש באתר רשות המסים

מומלץ להתעדכן באתר רשות המיסים לצורך קבלת הנחיות ומידע נוסף. 


מה קורה לפוליסה במקרה של אבדן לרכב, לדירה או לעסק?

אם מדובר בנזק חלקי, הפוליסה ממשיכה לחול כרגיל. 
אם נגרם אבדן גמור לרכב, יש לבטל את הפוליסה. עליכם לפנות לשם כך לשירות הלקוחות שלנו בבקשת ביטול בצירוף אישור מס רכוש על הנזק. פרטים לגבי הביטול מופיעים בהמשך עמוד זה. 
אם נגרם אבדן גמור לדירה או לעסק, עדין עלול להיגרם נזק לצד שלישי משרידי הנכס המבוטח, ולכן יתכן שיש צורך בהמשך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי כמו עובדים וכדומה. מומלץ להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך בנוגע להתאמת הצרכים, לפני קבלת כל החלטה לגבי המשך הביטוח או ביטולו ובאיזה אופן.  


אם עלי לבטל את הפוליסה, לאן עלי לפנות?

ניתן לפנות אלינו באחת הדרכים הבאות:
בטלפון: 03-9208040
בפקס: 03-7348855
במייל: bitulpolisatelementary@harel-ins.co.il

לפרטים ומידע נוסף בנוגע לביטול פוליסה:האם כדאי לבצע שינוי בפוליסה אם אין שימוש ברכב שלי בתקופה הקרובה?

גם אם אתם צופים שלא תשתמשו ברכב לתקופה ממושכת בעקבות שירות מילואים או נסיעה לחו"ל, יש חשיבות להמשך ביטוח לרכב, שכן עלולה להיגרם פגיעה ממנו גם כשהוא מושבת. במקרים המתאימים, כשהרכב צפוי להיות מושבת ולא מתבצעת בו נסיעה מעל 30 ימים, ניתן לעבור לפוליסת השבתה תמורת פרמיה מופחתת למשך זמן השבתת הרכב. כדאי להתייעץ עם סוכן הביטוח.


אם רכבי נפגע באזור עוטף עזה או שאין גישה אליו, כיצד ניתן לסייע בהתניידות?

הראל מעניקה למבוטחיה תושבי עוטף עזה, או שרכבם נפגע או שאין גישה אליו באזור עוטף עזה, הטבה של רכב חלופי. לקבלת הרכב החלופי ופרטים בנוגע לכך ניתן לפנות לטלפון 03-9294000 עבור מבוטחי הראל, ולטלפון 076-8843380 עבור מבוטחי שירביט מבית הראל. 


עקב המצב לא ניתן לקבל שירות מספק הגרירה הרשום בדף הרשימה של הפוליסה שלי. מה ניתן לעשות?

אם הרכב שלכם זקוק לגרירה אך ספק הגרירה הרשום אינו מעניק שירות, ניתן לפנות לספק שירותי גרירה אחר ולהעביר להראל את החשבונית או הקבלה ולקבל החזר / פיצוי על התשלום.  
למשלוח חשבונית על גרירת רכב וקבלת פיצוי יש לפנות לטלפון 03-9294000.


העסק שלי מושבת בעקבות המצב. מה ניתן לעשות מבחינת הפוליסה?

במידת הצורך ניתן לבטל את הכיסויים השונים, כולם או חלקם. יש להביא בחשבון שגם עסק סגור עדיין חשוף לסיכונים כגון: פריצה, אש, נזק לצד שלישי ועוד. לכן, טרם ביצוע שינוי כלשהו מומלץ להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך להתאמת הצרכים לעסק שלך לתקופה בה העסק מושבת. 


מהן ההטבות הנוספות הניתנות ללקוחות הראל עקב מלחמת חרבות ברזל? 

אנחנו עושים כל מאמץ לבצע את ההתאמות הנדרשות בעקבות המצב הביטחוני המשתנה במהירות. עד כה, ביצענו את ההתאמות הבאות:

  • הארכנו את המועדים לחידושי פוליסות רכב, דירה ועסק ולהמצאת אישורים רלבנטיים תוך שמירה על רצף ביטוחי לפוליסה הקודמת בהראל. 
  • נתנו הקלות לגבי סקרים בחידושי פוליסות דירה. 
  • נתנו הרחבות בכיסויים ובתחולה של פוליסות עסקים.  

ניתן לקבל פרטים מלאים לגבי חידוש פוליסת הביטוח וההטבות בפוליסות הרלבנטיות מסוכן הביטוח שלך.אנו עומדים לרשותכם ולמענכם בכל שאלה, בקשה או הבהרה,
בתקווה לימים שקטים וטובים יותר.

ניתן לפנות אלינו למוקד השירות בטלפון: 03-9208040, או לסוכן הביטוח שלכם, שישמח לסייע.  ​

חזרה לעמוד הראשי

​​