>

פוליסת ביטוח בריאות קבוצתית לעובדי בנק לאומי ולבני משפחותיהם

ארגון עובדי בנק לאומי מייחס חשיבות רבה לכיסוי ביטוח מקיף ומלא עבור כל עובדי הבנק ובני משפחותיהם, ופועל ללא לאות לשמר, להרחיב ולקדם את תנאי הפוליסה של עובדי הבנק בכל דרך. פוליסת ביטוח הבריאות היא עוגן חשוב של כל עובד בבנק, והיא כוללת כיסויים רבים ומגוונים, שיתרמו לביטחון הרפואי שלך ושל משפחתך.

פוליסת ביטוח שיניים קבוצתית לעובדי ולגמלאי בנק לאומי ולבני משפחותיהם

הוועד הארצי המשותף לכלל עובדי בנק לאומי מקפיד כל העת לפעול לשיפור הכיסויים הביטוחיים הנחוצים לשמירה על בריאות העובדים. פוליסת ביטוח השיניים לעובדי ולגמלאי בנק לאומי ולבני משפחותיהם מכילה כיסויים מורחבים ומגוון זכויות והטבות, ללא שינוי בסכומי הפרמיה, ונבנתה במיוחד תוך שימת דגש על שיפור השירות והזכאות לטיפולים.

ארגון עובדי בנק לאומי, הוועד הארצי המשותף