>

זה הכל בשבילך, חבר

פרטי ביטוח

כעמית "חב​ר", באפשרותך להצטרף ולצרף את בני משפחתך לפוליסת ביטוח השיניים הקבוצתית של הראל, בכפוף לתנאי הפוליסה. הפוליסה נבנתה במיוחד עבור עמיתי "חבר​" ובני משפחותיהם והיא כוללת כיסויים ביטוחיים נרחבים.
ביטוח זה מבטיח לך ולבני משפחתך שקט נפשי ומעניק רשת ביטחון כלכלית בשמירה על בריאותכם

ד​רכי ההצטרפות ותנאי הפוליסה המלאים מופיעים בקישור מטה.

לצפייה בחוברת הפוליסה >​ ​