>

IAI

​פרטי הביטוח

פוליסות ביטוח הבריאות והשיניים הקבוצתית לעובדי וגמלאי התעשייה האווירית, מותאמת לצרכים שלך ושל משפחתך.

ביטוח זה יקנה לך ולבני משפחתך איכות חיים טובה יותר ושקט נפשי, ויתרום רבות לרווחתכם.  

דרכי ההצטרפות ותנאי הפוליסה המלאים מופיעים בקישור מטה.
לצפייה בתנאי הפוליסה >

​​