>

פוליסת ביטוח בריאות ושיניים קבוצתית לעובדי ולגמלאי התעשייה האווירית ולבני משפחותיהם

פוליסת ביטוח הבריאות והשיניים, גובשה במיוחד עבורך ועבור בני משפחתך כדי להעניק מענה הולם (ובעלות הוגנת) לצורך בשמירה על איכות החיים ולעיתים אף בהצלתם, במקרים בהם מערכת הבריאות בישראל אינה מספקת מענה משביע רצון. הפוליסה כוללת, בין היתר, כיסוי לניתוחים פרטיים בארץ, ניתוחים, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות שאינן נמצאות בסל התרופות, ביטוח שיניים ועוד.

פוליסת ביטוח חיים קבוצתית לעובדי התעשייה האווירית ולבני/ות זוגם

פוליסת ביטוח חיים (ריסק) לעובדי התעשייה האווירית מאפשרת לך להגן על ביטחונם הכלכלי של בני משפחתך במקרה של פטירתך או פטירת בן/בת הזוג מסיבה כלשהי, זאת באמצעות פיצוי כספי חד-פעמי.

IAI