>

IAI

מי זכאי להצטרף?

עובד/ת חבר/ה האגודה​

גמלאי/ת


​הצטרפות

ההצטרפות באמצעות פורטל ארגוני של התעשייה האווירית ​פרטי התקשרות

מוקד שירות לקוחות חו"ל- 03-7547080 לנמצאים בארץ

מוקד לשוהים בחו"ל - 03-7547030

​​

פרטי הביטוח

​פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל הקבוצתית לעובדי וגמלאי התעשייה האווירית, מותאמת לצרכים שלך ושל משפחתך.

ביטוח זה יקנה לך ולבני משפחתך איכות חיים טובה יותר ושקט נפשי, ויתרום רבות לרווחתכם.

לצפייה בתנאי הפוליסה > ​​