>

זה הזמן לדאוג לביטחון הרפוא​י שלך ושל משפחתך ולהצטרף לפוליסות הביטוח המיוחדות של לקוחות קריוסל
​​

קריוסל ישראל, בנק דם חבל הטבור הגדול בישראל

 יש לך כבר ביטוח אצלנו?                    

 באתר שלנו אפשר לצפות במידע על הביטוח שלך והשירותים הנפוצים