>

איך מצטרפים לתוכנית הפנסיונית לחברי הסתדרות המורים ולבני משפחותיהם?

כחבר הסתדרות המורים, באפשרותך להצטרף ולצרף את בני משפחתך להראל פנסיה – קרן הפנסיה הנבחרת של הסתדרות המורים. במדריך זה תמצא מידע לגבי אופן ההצטרפות שלך ושל בני משפחתך לקרן הפנסיה.