>

​קבוצת הראל פועלת כל העת לשפר ולייעל את שירותיה תוך שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים. בכלל זה, ועל מנת לספק שירות מקיף ויעיל יותר ללקוחותיה, פועל בקבוצת הראל מאגר מידע מרכזי ומאובטח, אשר משמש את כלל הגופים המוסדיים בקבוצת הראל בעיבוד וניתוח הנתונים ובניהול מערך השירותים הניתנים לך על ידיהם. במסגרת המאגר המרכזי, מרוכז ומעובד המידע שלך המצוי בגופים המוסדיים, מבלי שתצטרך לבצע כל פעולה נוספת לשם כך. 

באפשרותך לעיין במדיניות הפרטיות שבאתר קבוצת הראל לפרטים נוספים וכן לבקש שלא להיכלל במאגר החדש למטרות אלו בקישור הבא:
https://www.harel-group.co.il/terms-of-use/Pages/privacy-policy.aspx

אין בריכוז המידע במאגר המשותף או בבקשה שלא להיכלל בו כדי לפגוע בזכויותיך בהתאם לפוליסות, התוכניות ושאר השירותים שלך בחברות בקבוצת הראל או כדי לשנות את העדפותיך הקיימות בקשר לקבלת דיוורים. גם אם תבחר שלא להיכלל במאגר המרכזי כל זכויותיך והעדפותיך כאמור נשמרות ללא כל שינוי.