>

מדיניות זו הינה מדיניות הפרטיות של הגופים המוסדיים1 בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים​ ("קבוצת הראל").

מדיניות פרטיות זו מספקת בקווים כלליים מידע על השימוש שאנחנו עושים במידע שנאסוף או שתמסור לנו, עלייך או על אחרים (כגון ילדיך, עובדיך, הנוהגים ברכב המבוטח וכדומה), באמצעות האתר, האפליקציות שלנו או באופן אחר, במסגרת השירותים שאנחנו מספקים במוצרי הביטוח והחיסכון ​ארוך הטווח בקבוצת הראל ("המוצרים"), כגון טפסי הצטרפות, טפסי תביעות, שיחות טלפון, התכתבויות, ומידע שיגיע מחוקרים פרטיים, מומחים רפואיים, עדים ואחרים הקשורים לאספקת השירות על-ידינו.

ככלל, סוגי המידע שנאסף והעיבוד שנבצע בו תלויים בסוג הקשר שלנו אתך (למשל מבוטח, סוכן או צד ג'). אנו מכבדים את פרטיותך, ואוספים ומעבדים מידע במערכות ממוחשבות כי הוא דרוש לנו למטרות המפורטות להלן, ובכלל זה על מנת לספק את שירותינו ואת המוצרים ועל מנת להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, בהתאם, בין היתר, לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), תקן 27701:2019 ISO (מערכת לניהול מידע פרטי) ולשאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות שחלות עלינו.

אם אינך רוצה למסור מידע, או שאינך מסכים לתנאים אלה, ככלל לא חלה עליך חובה חוקית לעשות זאת, אך יתכן שלא תוכל לקבל מאתנו חלק מהשירותים או לרכוש חלק מהמוצרים. יחד עם זאת, יש סוגי מידע שנדרשים מכוח חוקים מסוימים (למשל חוקי איסור הלבנת הון).

המידע במדיניות פרטיות זו הוא בנוסף להוראות העוסקות בפרטיות המידע ונמסרו לך בנפרד, למשל במסגרת מוצרים שרכשת או שימושך בפלטפורמות נקודתיות של הראל. אנו ממליצים שתבדוק את כל המידע שאנו מספקים לגבי פרטיותך.

מדיניות זו חלה על מידע מזהה שמתייחס אליך או ליחידים אחרים כאמור לעיל וכן על מידע שניתן לזיהוי באופן סביר.

ייתכן שנעדכן את מדיניות פרטיות זו מעת לעת, בהתאם לצורך ולשינויים בחוק. אנא שים לב לשינויים אלו, אשר יופיעו באתר קבוצת הראל, משום שהם חלים על איסוף ועיבוד המידע אודותך.
איזה מידע אישי אנחנו רשאים לאסוף?

אנו אוספים מידע בקשר לאספקת השירותים שלנו בקשר עם המוצרים. מידע זה עשוי לכלול, בהתאם לשירות שניתן במוצרים או לקשר שלך אתנו ובכפוף לכל דין, בין השאר:

 • מידע מזהה ופרטי התקשרות, כולל שם, מס' תעודת זהות (ומספרי זיהוי כגון מספר רישיון נהיגה ומספר רכב), כתובת מגורים, תאריך לידה ותאריכים חשובים נוספים, סיסמאות, מקום עבודה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מגדר, צילומים, מעמד אישי ומצב משפחתי.
 • מידע  הנדרש לצורך זיהוי, לרבות צילום או סריקה של תעודת זהות ותמונות וסרטונים קצרים של פניך.
 • מידע לגבי הכשרה מקצועית ורישוי עיסוק, השכלה, רקע תעסוקתי, כישורים וחברויות בארגונים מקצועיים.
 • מידע על מיקום, כולל מידע על נסיעות לחו"ל, כתובת מגורים ומקום עבודה. 
 • מידע המתקבל ממערכות אוטומטיות (כגון מערכת איתור ברכב).
 • מידע פיננסי, כולל פרטי חשבון בנק, מספר ותוקף כרטיס אשראי, היסטורית ודירוג אשראי, הכנסה, נכסים ורכוש.
 • מידע רפואי, בריאותי ואישי, כגון מידע על נכויות, תרופות, פציעות, טיפולים רפואיים, מצב רפואי, הרגלים כגון עישון, שתיית אלכוהול, אופי נהיגה והיסטוריית תאונות ותביעות, תוצאות בדיקות, תכונות פיזיות והיסטוריה רפואית במשפחה.
 • מידע נוסף שנאסף במקרים ספציפיים, כגון סוגי ביטוח מסוימים או במקרה של חשש להונאה. מידע זה עשוי לכלול מידע גנטי (בכפוף לכל דין), מידע מחקירות פרטיות ומהליכים משפטיים ומידע ממקורות פומביים וממשלתיים.
 • הקלטות טלפוניות ומידע המופק מהן,כולל אופן הדיבור.
 • מידע שזמין לנו לשימוש על-פי דין, כגון מידע ממאגרי מידע של המדינה, מאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, ומידע אודות התקשרות קודמת עם מבטחים אחרים, כולל העברה וקבלה של מידע ממאגר המידע המרכזי לאיתור הונאות ביטוח בענף ביטוח רכב וממאגר מידע לפי תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע), התשס"ד – 2004 וכל מאגר אחר שיוקם על פי דין.
 • מידע הקשור למוצרי הביטוח והשירותים שאנו מספקים לך במסגרתם, כגון זיהוי של רכוש מבוטח, טיסות לחו"ל, מספרי פוליסות, פרטי כיסוי וסיכון, סיבת נזק, היסטוריית תאונות או נזקים, מעמדך כמנהל או שותף או אינטרס בעלות או ניהול בארגון וביטוחים נוספים בבעלותך.
 • מידע הכלול בתשובות שתיתן לשאלות שנשאל לצורך זיהוי ואבטחה.
 • מידע שיתקבל ממך בערוצי התקשורת השונים עם החברה, ובכלל זה באמצעות השימוש בצ'אט (שיחוח) ובאפליקציות שונות.
 • מידע על פעילותך באתר ובאפליקציות שלנו, וכן מידע על פעילותך באתרים אחרים שאנחנו משתפים איתם פעולה או שמוצגות בהם פרסומת שלנו.
 • מידע על המכשיר באמצעותו יצרת קשר עם הראל.
 • מידע נוסף כאמור במדיניות פרטיות זו.

כלל המידע הנאסף כפוף לעקרון "פרטיות כברירת מחדל". בהתאם לכך, קבוצת הראל אוספת רק את המידע הנדרש לטובת מתן השירותים, מילוי תפקידה כמבטח או כחברה מנהלת על כל הנובע ו/או הכרוך בכך, לטובת ביצוע הפעולות העסקיות, מתן שירותים ובהתאם לדרישות חוקיות ורגולטוריות. איסוף כאמור נעשה באופן ישיר (מסירת מידע על ידי הלקוח או באישורו) או עקיף (רישום לוגים במערכות/אפליקציות של הקבוצה), כמפורט במסמך זה.

קבוצת הראל מגבילה את עיבוד המידע הנאסף בהתאם לצורך ורלוונטיות התהליכים העסקיים והשירותים הניתנים ללקוחותיה. משך אחסון המידע  ורשימת בעלי הגישה למידע מותאמים לצורך ולמטרה שלשמה נאסף המידע.

קבוצת הראל משקיעה משאבים רבים על מנת לוודא כי המידע הנאסף אודותיך הוא מדויק, שלם ומעודכן בהתאם לצורך ולמטרה שלשמה הוא נאסף. בהתאם לכך קבוצת הראל מפעילה תהליכים אשר מטרתם להבטיח זאת במשך כל מחזור חיי המידע.


פוליסות מבוססות על מידע רציף

במסגרת מוצרינו, קיימות פוליסות מבוססות על מידע אודותייך המתקבל אצלנו באופן רציף, באמצעות מערכות שלנו או של צדדים שלישיים.

פוליסת סוויץ'- פוליסה זו מבוססת על הנסועה של הרכב המבוטח. לאחר קבלת הסכמתך באמצעות אפליקציה ייעודית, נאסוף בעצמנו, או מצדדים שלישיים כמו חברות איתור רכב, מידע על מיקום הרכב המבוטח באופן קבוע ורציף ועל תאונות שהרכב היה מעורב בהן. מידע זה ישמש, בין היתר, לתמחור הפוליסה בהתאמה אישית, על בסיס חישוב מרחקי הנסיעה של הרכב, ויוכל לשמש גם לצורך סיוע בקבלת השירותים המוצעים בפוליסה במקרה של תאונה.

שים לב, כאשר המידע על מיקום הרכב נאסף באמצעות מערכת המותקנת ברכב, הסרת האפליקציה או הפסקת השימוש בה, או העברת הבעלות ברכב, לא יפסיקו את איסוף המידע או את העברתו להראל. כדי להפסיק את קבלת המידע על ידי הראל אודות מיקום הרכב יש להסיר את המערכת או לבטל את הפוליסה (ביטול הפוליסה אינו מפסיק את קבלת הנתונים אצל הגורמים השלישיים, אלא רק אצל הראל).

אנו רשאים לשמור מידע אודות מיקום הרכב לכל היותר למשך שישה חודשים מתום החודש הקלנדרי לגביו נאספו הנתונים לצורך חישוב הנסועה, במהלכם יתבצעו במידע השימושים המפורטים להלן.   

במסגרת פוליסת סוויץ' נהיה רשאים להשתמש במידע הנאסף על ידי המערכת, לרבות במידע על מיקום הרכב, על מנת:

 • למדוד מרחקי נסיעה בכלי הרכב לצורך תמחור פרמיית הביטוח וחיוב על פיהם.
 • לבדוק סגנון נהיגה בכלי הרכב לצורך תמחור פרמיית הביטוח וחיוב על פיו. על סמך סגנון הנהיגה יינתן לך ציון. הציון יכול להישמר מעבר לחמישה עשר החודשים האמורים ועשוי לשמש אותנו לתמחור פוליסה עתידית שנציע לך.
 • להציע הצעות מותאמות אישית לרכישת פוליסות ביטוח.
 • להציע הצעות שיווקיות על בסיס מיקום וההתנהגות הצרכנית שניתן להסיק ממנו. כך למשל, יוצגו לך באפליקציה פרסומות לבתי עסק הנמצאים בסביבתך.


מידע אישי על אחרים

אנו עשויים לקבל מידע אודותיך גם אם אינך לקוח או מבוטח בקבוצת הראל, למשל בכובעך כערב של לקוחותינו, עד או ניזוק במקרה ביטוח, או בעל קרבה משפחתית למבוטחנו.

אם אתה מספק לנו מידע על אדם אחר (למשל ילדיך, עובדיך, הנוהגים ברכב המבוטח או אחרים), עליך ליידע אותו מראש על כך שתמסור את פרטיו, ולקבל את הסכמתו לשימושים במידע אודותיו בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם אתה מסכים בשמו של אדם אחר לקבלת פרסומות (ראה להלן), עליך גם לוודא מראש שהוא מסכים לכך.


מדוע אנחנו אוספים מידע אישי?

המידע שאנו אוספים מיועד בעיקר לשם אספקת שירותינו ואספקת המוצרים. מטרות השימוש כוללות, בין היתר, את אלו:

 • הגשת הצעות והפקת פוליסות בכל הנוגע למגוון המוצרים בקבוצת הראל, כולל הצעות שהותאמו לך אישית על-בסיס המידע שמסרת ומידע אחר שבידי קבוצת הראל ושנמצא במאגר המרכזי המשרת את הגופים המוסדיים בקבוצת הראל.
 • זיהוי של לקוחותינו באמצעים שונים, גם בעת התקשרות מרחוק באתר האינטרנט ובאפליקציות. כך למשל, לקוחותינו עשויים לספק לנו צילומי תעודת זהות וסרטונים קצרים של פניהם לצורך עריכת בדיקה שנערכת בזמן אמת לאימות זהותם. במידע זה יעשה גם שימוש על ידי ספק המערכת לצורך שיפור יכולות בדיקת ההתאמה והזיהוי.
 • משלוח מידע חשוב על המוצרים, כולל מידע שאנו מחויבים לשלוח ומידע שימושי אחר.
 • תקשורת עמך ועם אחרים בקשר למוצרים שלנו ולשירותים שאנו מספקים במסגרתם.
 • טיפול במוצרים שברשותך, לרבות טיפול בתביעות ובבקשות שונות במסגרתן.
 • ציות לדרישות חוקיות, כגון חוקי הפיקוח על שירותים פיננסיים, וחוקים האוסרים על הלבנת הון; ניהול סיכונים; היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, כולל של רשויות זרות, אם אנו סבורים שאנו נדרשים להיענות להן.
 • הגנה על אינטרסים לגיטימיים וזכויות משפטיות שלנו ושל אחרים.
 • קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון וכן שמירת רשומות ומסמכים.
 • קבלת החלטות על מתן כיסוי ביטוחי או אשראי, טיפול בתביעות ובהליכים משפטיים.
 • בדיקת זכויות מבוטחים לתשלום.
 • טיפול בנושאי תשלומים וגבייה, ובין היתר, ביצוע חיובים וזיכויים עתידיים.
 • שיפור השירותים שלנו ושיפור תהליכי העבודה, כולל מחקרי שוק וסקרים.
 • שיפור הפעילות השיווקית שלנו.
  כחלק ממטרה זו נשתמש במערכות האנליטיקה והפרסום של Google, Zoom Analytics ו-Facebook. מערכות אלו מסייעות לנו למדוד את השיווק שלנו ולשפר אותו גם ביחס לרכישות באפיקים שאינם מקוונים, כמו שיחות עם נציג טלפוני, על בסיס המידע שתמסור באתר או באפליקציות במסגרת בקשתך לקבל פנייה מנציג מכירות או מידע שתמסור בפנייתך לנציג כאמור בעקבות פרסום שראית באינטרנט וכן מידע אודות רכישת מוצרים בעקבות אותן פניות. במקרים אלה המידע יועבר לגופים המפעילים את אותן מערכות, שישתמשו במידע בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם, המפורטת באתרים שלהם. ניתן לבקש שלא יישמר אצל צדדים שלישיים מידע כאמור לצורך שיפור הפעילות השיווקית שלנו, באמצעות מילוי טופס הסרה משימושים לצרכי מיטוב פרסום.
 • ניתוח חוויית המשתמשים.
 • ביצוע מחקרים ועיבודים על ידי קבוצת הראל ו/או מי מטעמה, כולל בכלי ניתוח מידע מתקדמים.
 • ביצוע מחקרים ועיבודי מידע בעבור הראל ומטרותיה, המפורטים לעיל, ובעבור צדדים שלישיים. הראל יכולה לעבד, בעצמה או באמצעות קבלני משנה שלה, את המידע שנאסף במערכותיה (לרבות מידע הכלול במאגר המרכזי, כמפורט בהמשך) ואף לשלבו עם מידע ממקורות אחרים, כגון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במקרה כזה, הראל תהפוך את המידע לסטטיסי ואגרגטיבי (מצרפי), כדי למנוע אפשרות זיהוי אדם מסויים באמצעים סבירים, ותפיק תובנות ממידע מצרפי זה ותעבירם לצדדים שלישיים, לשימושם.
 • תמחור מוצרים ושירותים שלנו.
 • פרסום ושיווק שלנו ושל חברות אחרות בקבוצה, ומידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף אתנו, כולל מידע מותאם אישית, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ("חוק התקשורת").
 • טיוב המידע שנמצא אצלנו בקשר אליך, למשפחתך, ולתלויים בך, על ידי שימוש על פי דין במאגרי מידע של צדדים שלישיים, לרבות מאגרי מידע של רשויות רשמיות שאנו רשאים להשתמש בהם ועל ידי הצלבה של מידע שנמצא בקבוצת הראל.
 • טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך.


למי מועבר המידע?

ייתכן שנעביר לצדדים שלישיים מידע אישי במסגרת פעולתנו השוטפת, אך זאת רק לשם מימוש המטרות המותרות לנו, על-פי הוראת כל דין, בהתאם להרשאתך, או על פי מדיניות זו ולאספקת השירותים והמוצרים שלנו. הספקים שלנו עשויים לכלול חברות אחרות בקבוצת הראל, אך גם צדדים שלישיים, כולל בחו"ל.
לשם מימוש המטרות המותרות לנו, אנו עשויים להעביר מידע לחברות ולספקים כגון:

 • מבטחי משנה, סוכני ביטוח ומוסדות פיננסיים.
 • עורכי דין, רופאים, מומחים, רואי חשבון, מבקרים ושמאים.
 • קבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, חוקרים פרטיים, מתרגמים וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות.
 • ספקי שירות, לרבות ספקי שירות לסיוע רפואי.
 • חברות בקבוצת הראל, כולל העברה למאגר מידע מרכזי המשרת את הגופים המוסדיים בקבוצת הראל לשם ניהול מערך השירותים, תפעול שוטף, עמידה בדרישות רגולטוריות, עיבוד שיווקי וניתוח סטטיסטי (אלא אם סירבת לשני העיבודים האחרונים כמפורט בהמשך).
 • שותפים עסקיים אחרים, כגון ספקים של שירותים ומוצרים נלווים לצורך - שיווק, פרסום ודיוור ישיר ושיתופי פעולה בתחומי המחקר והפיתוח.

אנו רשאים לנקוט בצעדים למימוש אינטרס לגיטימי שלנו, לרבות מניעת הונאה, כולל שיתוף מידע אישי (כגון מידע על פציעות ותביעות) במרשם תביעות שפתוח בפני מבטחים אחרים. אנו יכולים להשתמש במידע מתוך מרשם כזה כאשר נטפל בהצעות לקבלת כיסוי ביטוחי ובתביעות.

אנו רשאים להשתמש במידע, כולל במידע ביומטרי, ולהעבירו לצדדים שלישיים על-פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט (כולל זרים) ובהתאם למבוקש בהם.

אנו רשאים להעביר מידע במסגרת מכירת כל עסקינו (כולל במסגרת משא ומתן למכירה כזו), ובמסגרת ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו. במקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו.

לצורך אספקת ביטוח וטיפול בתביעות, נוכל להעביר מידע לסוכן דרכו בחרת להתקשר עמנו, למבטחי משנה, למוסדות פיננסיים, שותפים עסקיים אחרים ולספקים שונים.

בנוסף, רשות שוק ההון הקימה אתר אינטרנט מאובטח שיאפשר לך לראות במרוכז את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל וזאת על בסיס נתונים שאנו נעביר אליהם.
במידה ואינך מעוניין שנעביר את הנתונים, עליך ליצור קשר עם חברתנו. לידיעתך, אי העברת הנתונים תמנע ממך לראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל.

במידה ורשויות החוק הישראליות ידרשו מהחברה למסור מידע (פרטי או אחר) אודות לקוחותיה, בהתאם להוראות הדין, החברה תיידע על כך את הלקוח ככל הניתן בנסיבות העניין. זאת, למעט במקרים בהם רשויות החוק כאמור ידרשו שלא לשתף את הלקוח בכך, על פי שיקול דעתן ובהתאם להוראות הדין.​


שימוש בכלים מתקדמים, למידת מכונה וקבלת החלטות על בסיס בינה מלאכותית

כחלק מפעילותנו אנחנו עשויים לעשות שימוש בתהליכים אוטומטיים, כולל תהליכים מבוססי בינה מלאכותית (AI) ולמידת מכונה, בכדי לקבל החלטות, בהתאם למטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות זו.

השימוש בכלים אלו נעשה בהתאם להוראות הדין שחלות עלינו, בהתאם למדיניות זו ובין השאר לצורך מימוש המטרות הבאות:

 • קביעת תנאי פוליסות ביטוח שונות, וכן קבלת החלטות אחרות הקשורות בשירותים הניתנים על ידי קבוצת הראל, ובין השאר בנוגע למקרי ביטוח, איתור הונאות, חיתום ואקטואריה;
 • הכרת לקוחותינו, בין היתר, בכדי לנתב תוכן ו/או מוצרים ו/או שירותים שעשויים להיות שימושיים עבורכם;
 • שיווק ודיוור ישיר ופרסום;
 • טיוב ושיפור תהליכים שונים בהראל, כמו גם המוצרים והשירותים שלנו.

אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר

כאשר אתה מוסר לנו אמצעי התקשרות עמך, אתה מסכים שנשתמש בו על מנת ליצור אתך קשר, ולשלוח לך באמצעותו דיוור ופרסומות בנושאים שונים. אמצעי ההתקשרות יכולים לכלול דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (כולל לצורך הודעות מוקלטות והודעות מסר קצר - SMS), פקס, רשתות מסרים מיידיים, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים.

זכותך לבקש להימחק מרשימת הדיוור לדיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות), בכל אמצעי הדיוור, וכן שלא נשלח אליך דבר פרסומת (כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת) בדואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר (SMS), פקס והודעת טלפון מוקלטת. כדי לעשות זאת, מלא פרטיך בטופס זה או לחילופין פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 2735* או בדואר אלקטרוני בכתובת wecare@harel-ins.co.il. אם הודעת לנו בעבר שאינך מעוניין שנפנה אליך, ואינך מקבל פרסומות, אין צורך בהודעה נוספת.​

גם לאחר שתבקש לא לקבל דיוורים או פרסומות, תמשיך לקבל מאתנו (בכל אמצעי ההתקשרות) הודעות שהדין מתיר לנו או מחייב אותנו לשלוח לך (כגון הודעות בקשר עם השירותים שלך), גם ללא הסכמה.

דיווחים, מידע ועדכונים ביחס למוצרים שלך ישלחו לפרטי הקשר המעודכנים אצלנו במועד השליחה. תשומת לבך, כי עדכון הפרטים שלך במוצר מסוים עשוי להוביל לעדכון פרטים במוצרים נוספים בהראל. באפשרותך לצפות בכל עת בפרטיך המעודכנים ולעדכן אותם באזור האישי באתר החברה.

עיבודי מידע במאגר המרכזי של קבוצת הראל

הראל מפעילה מאגר מרכזי הכולל מידע מהגופים המוסדיים השונים בקבוצת הראל. מאגר זה משמש גם למטרות מחקר ועל מנת להציע לך שירותים ומוצרים שונים המותאמים לצרכיך על בסיס המידע אודותיך שנאגר בגופים המוסדיים בקבוצה, ועל בסיס עיבודי המידע והמחקרים שיעשו במאגר זה.

אם אינך מעוניין שנשתמש במידע אודותיך שבמא​גר המרכזי למטרות מחקר או למטרות הצעת שירותים ומוצרים שונים המותאמים לצרכיך על בסיס המידע אודותיך שנאגר מרחבי הקבוצה, תוכל להודיע לנו על העדפתך זו באמצעות מילוי טופס הסרה.

תשומת ליבך לכך כי אין בריכוז המידע במאגר המשותף או בבקשתך שלא להיכלל בו למטרות שלעיל כדי לפגוע בזכויותיך בהתאם לפוליסות, התוכניות ושאר השירותים שלך בחברות בקבוצת הראל, כדי לשנות את העדפותיך הקיימות בקשר לקבלת דיוורים, או להשפיע על עיבודי מידע אחרים שמבוצעים בקשר אליך. גם אם תבחר שלא נעבד את המידע אודותיך למטרות שלעיל במאגר המרכזי כל זכויותיך והעדפותיך כאמור ישמרו ללא כל שינוי.

זכות עיון במידע ותיקונו

אתה רשאי לעיין במידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) אודותיך שאנו מחזיקים. כדי לעשות זאת, עליך להגיש בקשה בכתב לסוכן הביטוח שלך או ישירות ללשכה לפניות הציבור של קבוצת הראל, באחד מאמצעי ההתקשרות עימה, ובין היתר בכתובת Harelcare@harel-ins.co.il . עליך לציין את מספר תעודת הזהות שלך ואת שם האב וכן פרטי זיהוי נוספים שידרשו ממך על מנת לזהות שאתה זה אתה.  אם המידע שאנו מחזיקים עליך אינו נכון, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו.


קישורים (Links)

אתר האינטרנט והאפליקציות שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט או אפליקציות אחרים (למשל ROBOHOLDׂ) והשירות שניתן במסגרתם אינו ניתן על ידי הראל. איננו אחראים למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה. אינך מחויב לעשות בהם שימוש, השימוש הינו באחריותך בלבד ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה לגבי כל השירותים של כל החברות בקבוצה, אלא אם קבענו מדיניות אחרת לגבי אותו שירות.


קוקיות (Cookies) ואיסוף מידע אוטומטי

בכדי שנוכל, בין היתר,  לתת לך שירות מהיר ויעיל יותר, לזהות אותך בכניסה חוזרת לאתר ולאפליקציות ולמשל לחסוך ממך הזדהות מחדש או מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שמילאת בעבר, הראל משתמשת בטכנולוגיה שנקראת קוקיות (Cookies), שהן סימון פנימי ייחודי הנרשם בדפדפן שלך. קבצי הקוקיות נשמרים במכשיר הקצה שברשותך. הקוקיות אינן תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע או לבצע פעולות כלשהן במחשבך או בטלפון הנייד שלך.

הקוקיות וטכנולוגיות נוספות כמו מזהי מכשירי טלפון נייד, משואות רשת (web beacons), קבצי Pixel והקלטת פעולות באתר ובאפליקציות שלנו, מאפשרות לנו, בין היתר לבצע עיבודים סטטיסטיים, לנטר את הפעילות שהנך מבצע באתר ובאפליקציות, לנתח את אופן הגלישה והפעולות שעושים משתמשי האתר, האפליקציות ומכותבי דואר אלקטרוני, לשפר את חווית הגלישה והשירות באתר ובאפליקציות באופן פרסונלי עבורך, לקבל החלטות עסקיות לגבי מוצרים ושירותים שלנו, כמו גם למדוד את אחוז ההיענות לדיוורים שלנו, הצלחת הקמפיינים השיווקיים שלנו וכיוצ"ב. באמצעות הקוקיות למשל, אנו מקבלים מידע אודות פעולותיך באתר ובאפליקציות וכן מקבלים מידע לגבי המחשב (או הטלפון החכם) ממנו נעשית הגלישה: גירסת מערכת הפעלה, סוג מסך, דפדפן, כתובת IP, זמן שהות באתר או בדף כלשהו, רמת הטעינה של הסוללה, מיקום ועוד. תשומת ליבך, כי ייתכן שנפנה אליך, בין היתר, למטרות שירות, למטרות שיווקיות ולמטרות לגיטימיות אחרות, על בסיס פעולות שביצעת באתר האינטרנט או באפליקציות של החברה, או על בסיס כל מידע נוסף המתקבל מהקוקיות או באמצעותן.


כמו כן, טכנולוגיות אלו וטכנולוגיות דומות אחרות, משמשות אותנו, בין השאר, למטרות אבטחת מידע ומניעת הונאות.

ניתן לנטרל את הקוקיות. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט ומערכות ההפעלה מאפשרים למשתמשים למחוק קוקיות מהמכשיר, לחסום קבלה שלהן או לקבל התראות לפני אחסונן. נטרול הקוקיות באפליקציות אפשרי באמצעות שינוי הגדרות הפרסום במכשיר (אם יש ברשותך מכשיר טלפון חכם, תוכל להגביל את השימוש במזהה המכשיר לפרסום). תשומת ליבך, במידה ותנטרל את הקוקיות חוויית השימוש באתר ובאפליקציה עשויה להיפגע.

בנוסף, צדדים שלישיים (לדוגמה Google Analytics, Reactful , Facebook  ו-Firebase) עשויים להשתמש בקוקיות וטכנולוגיות דומות (כגון: SDK) לצורך איסוף מידע מהשימוש באתר או באפליקציות שלנו ומהרשת, כגון מזהה מכשיר כתובת IP ו- Adverising ID למטרת מדידה ופרסום מותאם שלהם. למידע נוסף על Cookies והאופן שבו אותם צדדים שלישיים משתמשים בנתונים המופקים מהשימוש בקוקיות, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של Google ו- Firebase בכתובת: www.google.com/policies/privacy/partners   ובמדיניות הפרטיות של  Facebook בכתובת: https://www.facebook.com/policy.php . כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיות של Google Analytics ושל Facebook בכתובות: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ו- http://www.aboutads.info/choices  ,http://www.youronlinechoices.eu, בהתאמה.

סקרים

ייתכן שנבקש מידע במסגרת סקרים. השתתפות בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי. המידע שיימסר באמצעות הסקרים ישמש למטרת שיפור השירות או שינויו, מעקב אחר שביעות הרצון מאתרינו או מהאפליקציות שלנו וכן שימושים אחרים המותרים על פי כל דין.


אבטחת מידע והצפנה

הראל נוקטת באמצעים אבטחה מתאימים למידע שברשותה, ולפי כל דין. לצורך זה, הראל משמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, ובכלל זה הצפנה והגנות אחרות. הראל אימצה כללים מחמירים להגנת הפרטיות במידע וסודיותו, כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר על ידך או כנגד חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל. הראל משתמשת בכלים אדמיניסטרטיביים, פיסיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן באתר ובאפליקציות ובוחנת באופן תקופתי את עמידותה של המערכת.

למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת הראל באמצעי אבטחה סבירים, הראל לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.

לעיתים נציע לך אפשרות לקבל מידע בדואר רגיל, באתר, בפקס, במוקד הטלפוני או בדואר אלקטרוני. אנו נוקטים אמצעי אבטחה שונים, כדי לוודא שמידע אודותיך יימסר רק לך, אך אבטחה יעילה תלויה גם בך. למשל, אם לא עדכנת כתובת מגורים חדשה שלך, דיוורים חשובים ורגישים יגיעו לכתובת הקודמת שלך. אם כתובת הדואר האלקטרוני שלך הרשומה אצלנו מוטעית, הדיוור יגיע לכתובת הרשומה אצלנו, ולא אליך. אם תשתף אחרים בסיסמת הגישה שלך לאתר או לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, או אם המחשב בו אתה משתמש נגוע בווירוס, מידע אודותיך עלול להיות נגיש לאחרים.

כמו כן, בנושאים מסוימים תוכל לבחור להעביר לנו מסמכים ומידע באמצעות אפליקציות מובייל ותוכנה (כגון וואטסאפ וטלגרם) ולכן לקבל מאיתנו שירות ומידע באמצעים אלו. תשומת ליבך לכך כי השימוש באפליקציות אלו אינו מאובטח על-ידי הראל והוא כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אפליקציה בה הנך עושה שימוש.​

כחלק מפעילות שוטפת ותקינה של מערכות תפעוליות (מערכות פנימיות, אתרי אינטרנט, אפליקציות וכו') עשויים להיווצר קבצים זמניים אשר מכילים מידע פרטי וזאת לצורך פעילות תקינה של המערכות. קבוצת הראל שומרת קבצים אלו בהתאם לצורך התפעולי ולמשך הזמן הנדרש על מנת לספק את השירותים השונים ולשמור על רמת השירות אשר התחייבה אליה. ​

הונאה מקוונת - "פישינג"

ייתכן כי גורמים שונים ינסו לחדור לאתר או לאפליקציות על ידי שימוש באמצעי ההזדהות שקבלת מהראל. לכן, לעולם אל תיתן את שם המשתמש או את סיסמת הגישה שלך לאף אחד.

גורמים שונים עלולים לנסות להשיג ממך את סיסמתך ושאר פרטי הזדהות שלך במרמה. למשל, הם עלולים לפנות אליך בהודעת דואר מזויפת, תוך העתקת סימני המסחר והעיצוב של הראל (או של חברה מוכרת אחרת), ויבקשו ממך למסור את פרטי הזיהוי שלך (סיסמאות, מספרי פוליסה וכדומה), לעיתים תוך שימוש בתירוץ שהמידע נדרש עקב  "סיבות בטחון", "שדרוג מערכות" ותירוצים דומים. לעיתים בהודעת הדואר המזויפת יהיה קישור לאתר מזויף, שהוא חיקוי מדויק של האתר הרשמי. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתוני ההזדהות שלך לצורך גישה לחשבונותיך. אם תזין את הסיסמא באתר המזויף המידע יעבור לידי נוכלים, שישתמשו בו. לכן, הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות.

שים לב בעיקר לפניות שלא מותאמות לך אישית, או שיש בהן שגיאות כתיב ודקדוק, או שאינן צפויות. אם יש בהודעה קישורים, העבר את העכבר מעל הקישור. במקרים רבים, למרות שהקישור ייראה כאילו הוא מפנה לאתר הרשמי, כאשר עוברים מעליו עם העכבר תוצג כתובת אחרת, לעיתים דומה לכתובת המקורית (כדי להטעות). למשל, במקום https://www.harel-group.co.il/ הכתובת תהיה https://www.harel-group.in). בכל מקרה של ספק, היכנס לאתר הרשמי באמצעות הקלדת הכתובת המלאה בדפדפן (או בחיפוש במנוע חיפוש), ולא מתוך קישור שנשלח אליך בדואר אלקטרוני, אלא אם אתה בטוח שהוא נשלח אליך מהראל. אל תפתח צרופות אלא אם אתה מצפה להן ובטוח שנשלחו אליך מהראל.

שים לב – הראל לא תפנה לעולם ללקוחותיה במייל בו הם יתבקשו למסור את הקוד האישי הסודי שלהם באמצעות המייל. לכן אין להיענות בדוא"ל לבקשה מסוג זה המתקבלת באמצעות דוא"ל ואין למסור את שם המשתמש והסיסמא לאף גורם.

אנו ממליצים שתנקוט באמצעי אבטחה נוספים. השתמש באפשרויות האבטחה של מערכת ההפעלה במחשב שלך, התקן תוכנות אנטי-וירוס, התקן את כל העדכונים הזמינים (מומלץ להפעיל עדכון אוטומטי לצורך כך), הימנע מהורדות מאתרים לא רשמיים, אל תשתף מידע רגיש ברשתות חברתיות (מידע זה עלול לשמש נוכלים כדי להתחזות אליך), הפעל הצפנה בשימוש ברשת אלחוטית, והימנע משימוש במחשבים פומביים (למשל, באינטרנט קפה) או ברשתות WIFI ציבוריות – אלא אם אתה בטוח שהתקשורת שלך מוצפנת.

אם אתה חושש כי פרטי הזיהוי שלך (ובפרט, סיסמתך) או  מידע אודותיך הגיעו לידיים זרות אנא פנה מיידית ללשכה לפניות הציבור בחברתנו.


הגבלות על השימוש במידע

בהתאם למדיניותו זו בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחור בו, לא נמכור אותו ולא נעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט כאמור במסמך זה.


הודעות בדבר שינויים

הראל שומרת על זכותה להכניס שינויים במדיניות זו. בכל עת תופיע באתר מדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה המעודכנת של הראל.

1חברות ביטוח, חברות מנהלות של קופות גמל וחברות מנהלות של קרנות פנסיה. ​​​​​​