>

האם השתנה שם ומספר קרן הפנסיה/קופת הגמל שלי בעקבות המעבר להראל?

כן. לפניך מדריך לשמות קרנות הפנסיה וקופות הגמל בפסגות ומיקומן החדש בהראל:

 א. קרן הפנסיה המקיפה "פסגות פנסיה מקיפה" ומסלולי ההשקעה שבניהולה (מס' קופה 1531)  מוזגה לתוך קרן הפנסיה המקיפה "הראל פנסיה" ומסלולי ההשקעה שבניהולה (מס' קופה 214).
ב. קרן הפנסיה הכללית "פסגות פנסיה כללית" ומסלולי ההשקעה שבניהולה (מס' קופה 1532) מוזגה לתוך קרן הפנסיה הכללית "הראל פנסיה כללית" ומסלולי ההשקעה שבניהולה (מס' קופה 662).
​ג. קופת גמל להשקעה "פסגות NEXT גמל להשקעה" ומסלולי ההשקעה שבניהולה (מס' קופה 7723) מוזגה לתוך קופת גמל להשקעה "הראל גמל להשקעה" ומסלולי ההשקעה שבניהולה (מס' קופה 8207).
ד. קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד "פסגות חסכון לכל ילד" ומסלולי ההשקעה שבניהולה  (מס' קופה 11379) מוזגה לתוך קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד "הראל חסכון לכל ילד" ומסלולי ההשקעה שבניהולה (מס' קופה 9438).

בנוסף, עברו הקופות המרכזיות לפיצויים הבאות מפסגות להראל והשם שלהן השתנה כדלקמן:

א. שמה של קופת גמל מרכזית לפיצויים "פסגות פיצויים" השתנה ל"הראל עדי פיצויים" (מס' קופה 237).

ב. קופת גמל מרכזית לפיצויים "פסגות שיא פיצויים" השתנה "הראל עדי שיא פיצויים" (מס' קופה 839).

ג. קופה מרכזית לפיצויים "פסגות גמל מסלולית לפיצויים" השתנה ל"הראל עדי גמל מסלולית לפיצויים" (מס' קופה 616).

ד. בנוסף עברה קרן פנסיה ה.ע.ל (מס' קופה 283) ללא שינוי בשם או במספר הקופה כתוצאה מהעברת הניהול.


חשוב לדעת שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות עברו לניהולה של חברת אלטשולר שחם, מידע לעניין זה ניתן לראות באתר של אלטשולר שחם.


מהם מס' חשבונות הבנק אליהם נדרש להעביר הפקדות לאחר העברת הניהול והמיזוג? 

קרן פנסיה מקיפה – בנק הפועלים, סניף 600, מס' חשבון: 496785
קרן פנסיה כללית – בנק הפועלים, סניף 600, מס' חשבון: 444998
קופת גמל להשקעה – בנק לאומי, סניף 800, מס' חשבון: 29988119
*אין שינוי בחשבון הבנק אליו נדרש להעביר הפקדות לקרן פנסיה ה.ע.ל (בנק הפועלים, סניף 600, מס' חשבון 367197)


מה יקרה לאחר ה-1.10.2021?

על מנת שנוכל להעביר את הנכסים בצורה חלקה אנחנו צריכים מספר ימי עבודה בהם לא ניתן יהיה לבצע פעולות במערכת או לתת שירות מלא. 


השפעת העברת הניהול והמיזוג על מסלולי ההשקעה, הזכויות והתנאים בקופות

1. האם מסלול ההשקעה שלי השתנה?

מסלול ההשקעה שהיה מעודכן בחשבונך בפסגות מוזג לאחד ממסלולי ההשקעה הקיימים בהראל,  בהתאם למדיניות ההשקעה המתאימה (הדומה ביותר) למסלול ממנו עברת. לפרטים, באפשרותך לצפות במתווה המיזוג של מסלולי ההשקעה השונים באתר שלנו.
כמו כן, מידע אודות מסלול ההשקעה שלך בהראל ניתן למצוא במכתב שנשלח אליך ובאזור האישי שלך באתר האינטרנט שלנו.

טלפון לעזרה ברישום לאזור האישי: 03-7547060 באפשרותך לעבור למסלול השקעה אחר לפי בחירתך.

2. האם העברת הניהול והמיזוג משפיעה על הזכויות שלי?

זכויותיך ותנאיך ישמרו ולא תהיה בהם פגיעה מעצם העברת הניהול והמיזוג.

3. האם עליי למלא הצהרת בריאות מחדש?

לא. אין צורך למלא הצהרת בריאות חדשה בשל העברת הניהול והמיזוג להראל.

4. הצטרפתי לפסגות כקרן ברירת מחדל, האם אהיה זכאי להמשך התנאים של קרן ברירת מחדל גם לאחר המעבר להראל?

כן. התנאים להם היית זכאי בהצטרפות לקרן הפנסיה של פסגות כקרן ברירת מחדל ימשיכו להיות רלוונטיים עבורך למשך התקופה לה היית זכאי בהתאם להוראות הדין.

5. היה לי הסכם אישי (או באמצעות המעסיק שלי) במסגרתו קיבלתי הנחה בדמי הניהול, האם הוא ימשיך לחול עלי?

לא. העברת הניהול והמיזוג לא תפגע בדמי הניהול שניתנו לך, לתקופה שאליה התחייבה פסגות, וזאת בהתאם להוראות הדין.

6. בחשבוני בקרן הפנסיה מעודכנת שמירת זכויות אוטומטית / יזומה בחברת פסגות – האם יישמר לי בעת המעבר?

כן. שמירת הזכויות אשר הייתה מעודכנת בפסגות תשמר לך בעת המעבר.

7. יש לי סוכן שמטפל עבורי בקופה, האם הוא ימשיך להיות הסוכן שלי?

כן. ייפוי הכוח הקיים לסוכן שטיפל בחשבונך בפסגות יהיה תקף גם לאחר המעבר להראל.


השפעת העברת הניהול והמיזוג על תהליכים בקופות

1. התחלתי תהליך של תביעת זקנה/ נכות/ שארים בפסגות, מה עלי לעשות עכשיו?

התהליך ממשיך מאותה נקודה. לבירורים בנושא, ניתן  לפנות למענה הטלפוני בנושא תביעות ותשלומי קצבה של הראל בטלפון: *6416

2. האם עלי לעדכן את המעסיק שלי כדי שיתחיל להפקיד להראל במקום לפסגות?

כן. חברת פסגות שלחה עדכון לכלל המעסיקים לפני העברת הניהול. כמו כן, צפוי להישלח מכתב עדכון נוסף למעסיקים מהראל במהלך חודש אוקטובר. 

יחד עם זאת, רצוי לבדוק עם המעסיק שהוא אכן מפקיד לחשבון בנק העדכני.  אם יש למעסיק שלך שאלות בעניין, באפשרותו לפנות למוקד המעסיקים בטלפון: 1-700-502290.

3. מה יקרה עם הוראת הקבע שהייתה מעודכנת בחשבוני בפסגות? יש צורך להצטרף אליה מחדש?

לא. הוראות הקבע יועברו באופן אוטומטי במועד העברת הניהול . אין צורך לבצע פעולה כלשהי.

4. לקחתי הלוואה בפסגות. מה יקרה איתה?

החזר ההלוואה הקיימת ימשיך כמו תמיד ולא יהיו שינויים בתנאים ובחוזה שחתמת עם פסגות, למעט שינוי מספר ההלוואה שעליו נעדכן אותך. חשוב לדעת שבחודש אוקטובר 2021 לא יועבר אלינו החזר ההלוואה עבור חודש זה (בשל תקופת המעבר מפסגות), כך שבחודש נובמבר תוחזר הלוואה עבור חודשי אוקטובר ונובמבר ביחד. באפשרותך לצפות בנתוני ההלוואה באתר שלנו אחרי 7.11.2021.

5. האם עליי למנות מוטבים מחדש?

לא. אין צורך להעביר הוראות מינוי מוטבים חדשה. עם השלמת תקופת ההסבה, המוטבים אשר היו מעודכנים בחשבונך בפסגות יעודכנו בחשבונך בהראל.

6. קיבלתי קצבה מפסגות, האם נדרש למלא כרטיס עובד/ תיאום מס חדש עבור הראל?

לא. אין צורך להעביר עדכון כרטיס העובד/ תיאום מס נוסף בשל העברת הניהול והמיזוג להראל. הראל תפעל בהתאם לאישורים שהעברת לחברת פסגות.

7.כיצד באפשרותי לקבל אישורים/מידע על פעולות של שנים קודמות/אישור מס לשנים קודמות?

לכל מידע משנים קודמות/אישורי מס וכו' יש לפנות למוקד שירות הלקוחות שלנו בטל' שמספרו *2735


קרן הפנסיה ה.ע.ל

1. אני עמית בקרן הותיקה "ה.ע.ל" האם יחול שינוי כלשהו בתנאים שלי?

זכויותיך ותנאיך בקרן הפנסיה ישמרו ולא תהיה בהם פגיעה מעצם העברת הניהול של הקרן להראל.

2. מה יקרה עם התביעה של עמיתי קרן ה.ע.ל א' להצמדת הקצבה למדד המחירים לצרכן?

התביעה ממשיכה כסדרה, במידה ויהיו עדכונים בנושא חברת הראל תיידע את העמיתים.


דרכי ההתקשרות איתנו בהראל:

בירור מידע וביצוע פעולות באתר
בתום תקופת ההסבה ובסיום העיבוד החודשי של הנתונים (החל מ 8.11.2021), יוכלו עמיתי קרן הפנסיה המקיפה, עמיתי קרן הפנסיה הכללית, עמיתי קופת גמל להשקעה ועמיתי קופת הגמל להשקעה חיסכון לכל ילד לצפות בנתונים ולבצע פעולות באזור האישי שלהם באתר.

לבירורים לגבי מידע היסטורי/ אישורי מס ועוד יש לפנות למוקד שירות הלקוחות של הראל:

כתבו לנו ב-Whatsapp

052-7544589

שעות הפעילות שלנו: ימים א'-ה', בין השעות 08:30-15:30

דברו איתנו

*2735  או  03-7547777

שעות הפעילות שלנו: ימים א'-ה', בין השעות 08:30-16:00

לתמיכה בהתחברות לאזור האישי

 03-7547060

שעות הפעילות שלנו: ימים א'-ה', בין השעות 08:00-16:00

 

באפשרותם של עמיתי  קרן פנסיה ה.ע.ל לקבל מידע נוסף בקישור הזה​

באפשרותם של עמיתי הקופות המרכזיות לפיצויים ליצור קשר ולקבל מידע נוסף באמצעי ההתקשרות הבאים: טלפון: 03-5651089

או כתובת המייל: harel@malamlts.com