>

​​​​​​​​​​​​​​​קרן פנסיה​ ותיקה אשר סגורה למצטרפים חדשים

​​​​​
הקרן מנהלת 2 סוגי תכניות:

תוכנית א' - 

נקראת קרן ה.ע.ל א' , הוקמה בשנות 60 עמיתים רבים בתכנית זו הינם חברי הסתדרות העובדים הלאומית (ה.ע.ל). התוכנית מבוססת על צבירת זכויות אחידה וקבועה של כ- 2% לשנה לפי ותק ושכר קובע והחל משנת 2003 עם מגבלת עליית שכר.. תשלומים לאחר גיל פרישה בתכנית זו, הינם לפי שיטה מבוססת צבירת מנות פנסיה .

קרן פנסיה העל נסגרה למצטרפים חדשים ביום 31/3/1995. 

תוכנית ב'  -

נקראת קרן ה.ע.ל. ב' , הוקמה בתחילת שנות 90. התכנית מוכרת גם בשם "תשורה".  אל תכנית זו הצטרפו עמיתים החל משנת 1990 ועד ליום 31/3/1995. בתוכנית זו קיימים עמיתים וותיקים- שהצטרפותם לתוכנית הייתה עד ליום 31/12/1994 ועמיתי תקופת ביניים שהצטרפותם לתכנית הייתה בתקופה שבין  01/01/1995 – 31/3/1995  התוכנית מבוססת על חישוב מנות פנסיה כאשר כל הפקדה לקרן מעניקה מנת פנסיה עתידית, בין השאר, בהתאם למאפייני העמית מינו, גילו ביום ההפקדה גיל הפרישה גובה התשלום


*יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין והוראות התקנון- יגברו הוראות הדין והוראות התקנון.

*הוראות התקנון עשויות להתעדכן מעת לעת ההוראות הקובעות תהיינה אלה שבתוקף במועד האירוע המזכה.

*אין באמור כדי להוות ייעוץ או שיווק פנסיוני אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.רוצה לראות את תמונת מצב החסכונות שלך?
מעבר לאזור האישי

תשואות הראל פנסיה - קרן פנסיה ה.ע.ל (נכון לתאריך 30/04/2024) לתשואות כל המסלולים

 • 0.38% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 3.11% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 1.07% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 3.55% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 6.49 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
 • ​למי מיועדת הקרן?

  במקור, הקרן הייתה מיועדת לחברי הסתדרות העובדים הלאומית. הקרן כוללת גם עמיתים נוספים שאינם חברי ההסתדרות. הקרן סגורה למצטרפים חדשים.

  מהי מדיניות ההשקעה בקרן ?

  הקרן מבוססת על חישוב זכויות אחיד ואין אפשרות לנהל מסלולי השקעה שונים.

  אילו מסלולים קיימים בקרן ?

  בכל אחת משתי התוכניות, קיימים שני מסלולים:

  • מסלול יסוד - מסלול המקנה לעמית, בכפוף להוראות תקנון הקרן, זכאות לקבלת קבלת קצבת זקנה בלבד. מסלול זה איננו כולל כיסוי ביטוחי למקרה נכות ופטירה.
  • מסלול מקיפה -  מסלול הכולל, בכפוף להוראות תקנון הקרן, כיסוי ביטוחי למקרה נכות ופטירה וזכאות לקבלת קצבת זקנה.

כלים נוספים