>

 

תשובות לשאלות נפוצות בנושא פרישה מקרן הפנסיה

 • ​​​​​​​​​לא, לא ניתן לשנות​ את הבחירות.​​​


 • טופס 106 (פירוט ​תשלומי קצבאות שנתי המתפרסם בכל שנה במרץ בגין השנה הקודמת) ניתן להפיק באיזור האישי באתר שלנו

  תלושים שכר ניתן להפיק באזור האישי באתר שלנו או באמצעות שליחת בקשה למייל​

 • ​​טופס 644 הינו טופס​ תיאום של ביטוח לאומי, בדומה לתיאום מס הכנסה הנדרש למבוטח בעל הכנסה נוספת.

  טופס 644 רלוונטי כאשר ההכנסה אצל המעסיק העיקרי גבוה מ60% מהשכר הממוצע במשק (7,522 ₪ לשנת 2024 ) והוא מועבר למעסיק המשני/למשלם הפנסיה המוקדמת. ​

  מה עליי לציין בטופס 644?

  את פרטיך ואת גובה ההכנסה מאת המעסיק העיקרי ע"פ תלוש שכר אחרון

  האם קצבת אכ"ע מביטוח לאומי נחשבת הכנסה נוספת ל-644?

  כן

  חשוב לשים לב!

  בדומה לטופס 101, טופס 644 צריך להיות מופנה למעסיק המשני/משלם הפנסיה ותיק הניכויים התקין

 • ​כניסה לאזור המידע האישי באתר הראל אפשרית באמצעות מספר תעודת זהות ומספר טלפון ללא סיסמה קבועה. בעת תהליך ההזדהות תישלח לטלפון הנייד שלך סיסמה חד-פעמית באמצעותה תסיים את תהליך ההזדהות ותוכל לצפות במידע האישי שלך. בעת כניסה ראשונה למידע האישי, מומלץ כי תעודת הזהות שלך תהיה בקרבתך היות ויתכן ותידרש להזין גם את תאריך ההנפקה שלה.

  לכניסה לאזור המידע האישי שלך>

 • ​בעת הפרישה, הפורש או הפורשת בוחרים את שיעור הקצבה שישולם לשאירים. במקרה שבעת הפרישה היו שאירים ונבחר עבורם שיעור קצבה, השאירים יהיו זכאים לקצבה שנבחרה עבורם (למשל אם נבחר שיעור של 60% לבת הזוג היא זכאית לקצבה זו לכל ימי חייה לאחר מות הפנסיונר). 

  במקרה שנבחרה גם תקופת הבטחה והפנסיונר או הפנסיונרית נפטרו במהלך תקופת ההבטחה ונותרו חודשים לתשלום, השאירים (במקרה שקיימים) יקבלו את מלוא קצבת הזיקנה ששולמה לפנסיונר עד לתום תקופת ההבטחה. לאחריה הם ימשיכו לקבל את הקצבה שאמורה להיות משולמת להם. לדוגמה: האלמנה תקבל עד תום תקופת ההבטחה 100% מפנסיית הזיקנה של הפנסיונר ולאחר תום תקופת ההבטחה – תקבל 60% מפנסיית הזיקנה לכל ימי חייה.

  במקרה שלא קיימים לפנסיונר או לפנסיונרית שאירים, והם נפטרו במהלך תקופת ההבטחה – המוטבים (אם מונו כאלו) או היורשים שלהם יקבלו את יתרת תקופת ההבטחה כסכום חד-פעמי של הסכום המהוון של הקצבאות הנותרות של הפנסיונר/ית. 

  אם הפנסיונר או הפנסיונרית נפטרו לאחר תום תקופת ההבטחה או במקרה שלא נבחרה תקופת הבטחה בעת הפרישה – כאשר קיימים שאירים ונבחר עבורם שיעור קצבה – ישולם שיעור זה בלבד לאחר פטירתם. כלומר, אין זכאות לתשלומים מובטחים.

  כאשר לא קיימים שאירים – הקרן לא תהיה חייבת בתשלום לאף אדם​

תשובות לשאלות נפוצות בנושא ביטוח חיים פנסיוני:

 • ​הקצבה החודשית מחושבת לפי חלוקה של ערך הפדיון בפוליסה במקדם ההמרה שבתנאי הפוליסה. מקדם ההמרה מושפע, בין השאר, לפי גיל, מין, סוג הפוליסה, מסלול הקצבה שנבחר ותאריך קבלת הקצבה. ​

 • ​התשלום מתבצע ביום העסקים החמישי מתחילת חודש התשלום בגין אותו חודש נוכחי.

 • ​בהתאם להוראות החוק, קצבת זקנה מהווה הכנסה חייבת במס לכל דבר ועניין. טופס 101 הינו מסמך הצהרה עבור מס הכנסה על הכנסות נוספות לאותה שנת מס נוכחית. יש למלא טופס 101 לצורך הצהרה על הכנסותיך בכדי לבחון זכאות לפטור/חבות מס בגין הקצבה המשולמת. ​

 • ​סכום הקצבה צמוד למדד יוקר המחיה או תוצאות ההשקעות שמותאם לסוג הפוליסה. ככל שברשותך פוליסה מסוג משתתפת ברווחים או מסלולי השקעה, הקצבה תהיה צמודה לתוצאות ההשקעות ובניכוי דמי ניהול וריבית תחשיבית בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותך. ​

 • ​​​ב​מקרה פטירה המוטבים שקבעת בטופס בקשה לקבלת קצבה ימשיכו לקבל את יתרת התשלומים ככל ונבחר מסלול עם הבטחת יתרת תשלומים. ​אם נבחר מסלול הכולל שיעור מהקצבה לבן/ת הזוג – ימשיכו התשלומים לבן/ת הזוג למשך כל ימי חייהם בהתאם לשיעור שנקבע.​​

​צרו א​ית​נו קשר:​

   מוקד תביעות ותשלומי פנסיה ​​​​​- 6416*

​​   מוקד פורשי חיים​​ - 3265*

​​   לשירות ללקוחות כבדי שמיעה וחירשים לחצ​ו כאן ​​​

*החל מגיל 60 בכפוף להוראות הדין. ** יובהר כי​​​ בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין ו/או הוראות התקנון ו/או הוראות הפוליסה- יגברו האחרונות. ***אין באמור כדי להוות ייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב ב​צרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.​​​​​​​​​​
*ככל ונבחרה תקופת תשלומים מובטחים ניתן לעדכן את שמות המוטבים ואופן החלוקה בקישור הבא​