כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח השיניים של הראל, באפשרותך לקבל השתתפות במימון מבחר טיפולים ושירותים בתחום רפואת השיניים, גם על-ידי רופאי שיניים, מרפאות ומכונים שאינם עובדים בהסכם עם הראל חברה לביטוח.

במידה ובחרת בנותן שירות שאינו כלול ברשימת הרופאים והמכונים שבהסדר עם הראל, תידרש לפנות אלינו לקבלת אישור טרם ביצוע הטיפול, וכן להגיש את התביעה בכוחות עצמך.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי להגיש תביעה בגין טיפולי שיניים אצל רופא שאינו בהסכם.

מתכננים נסיעה לחו"ל? היערכו מראש גם למקרה של ביטול. ריכשו ביטוח ביטול נסיעה מכל סיבה
לרכישה on-line
 • ​פוליסות ביטוח השיניים של הראל מעניקות לך כיסוי למגוון בדיקות, התייעצויות וטיפולי שיניים. לרשותך עומדים למעלה מ- 1,200 נותני שירות ברחבי הארץ, המצויים בהסכם עמנו, ושיוכלו לחסוך לך את ביצוע ההליך הבירוקרטי של קבלת אישור מוקדם טרם ביצוע הטיפול ושל הגשת התביעה. לקריאת מדריך הגשת תביעה בגין טיפולי שיניים אצל רופא שבהסכם.

  במידה ובחרת בנותן שירות פרטי, שאינו נמצא בהסכם עם הראל, עליך לבצע את ההליך בעצמך.

 • עם היוודע לך הצורך בביצוע בדיקה או טיפול, בדוק האם הם מכוסים במסגרת פוליסת הביטוח שברשותך והאם הם דורשים התייעצות מוקדמת וקבלת אישור מחברת הביטוח טרם ביצוע הטיפול.
 • הטיפולים הדורשים התייעצות מוקדמת הם: טיפולים פרותטיים (משקמים), טיפולי חניכיים וניתוחי חניכיים (פריודונטיה), ניתוחים כירורגיים, טיפולים המבוצעים על-ידי מומחה לטיפולי שורש ו/או מנתח פה ולסת, חידוש טיפול שורש, שתלים וטיפולי יישור שיניים (אורתודונטיה).
 • במידה וטיפול השיניים או השירות המבוקש אינו דורש קבלת אישור מוקדם טרם ביצועו, עליך לשלם בעצמך את העלות ישירות לנותן השירות ולבקש חשבוניות מקוריות.
 • לאחר מכן עליך למלא טופס תביעה ולבקש מהרופא המטפל שימלא את החלקים בטופס המיועדים עבורו ושיחתום על הטופס. במידת הצורך עליך לבקש צילומים ולצרפם לטופס התביעה.

 • את הטופס, הצילומים והחשבוניות המעידות על ביצוע תשלום בפועל, עליך להעביר בדואר, לידי הראל חברה לביטוח – האגף לביטוח שיניים, באחת הדרכים הבאות:

    באמצעות סוכן הביטוח שלך

  באמצעות הדואר, לכתובת: אבא הלל סילבר 3, ת"ד 1952 רמת גן, 5211802
  באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: services@harel-ins.co.il
  באמצעות פקס, למספר: 03-7348102

   • במידה ותביעתך תאושר, אנו נודיע לך על כך בכתב ונעביר את התשלום בגין הטיפולים שאושרו ושבוצעו בפועל, בהתאם למפורט בלוח התגמולים המצורף לפוליסה, ישירות לחשבון הבנק שלך.
 • במידה וטיפול השיניים או השירות המבוקש דורשים התייעצות מוקדמת וקבלת אישור, עליך לפנות אלינו לקבלת אישור. לשם כך עליך למלא טופס התייעצות ולבקש מהרופא המטפל שלך שימלא את החלקים בטופס המיועדים עבורו, יפרט את תוכנית הטיפול ויחתום על הטופס. במידת הצורך ובהתאם לסוג הטיפול המתוכנן, על הרופא למלא טפסים נוספים.
  לתשומת לבך, כדי להימנע מדחיית התביעה, עליך למלא את את כל השדות הרלוונטיים בטופס ולצרף את הנספחים הנדרשים.
 • בטיפולים מסוימים יש לצרף צילומים עדכניים שנעשו בהפניית הרופא המטפל, כגון: עקירות, פעולות כירורגיות, טיפולי שורש, חידוש טיפול שורש ועוד. לעתים תתבקש להעביר צילומים גם לאחר ביצוע הטיפול, כמו טיפולי שורש וחידוש טיפול שורש.
 • את הטופס והצילומים עליך להעביר לידי הראל חברה לביטוח – האגף לביטוח שיניים, באחת הדרכים הבאות:
    באמצעות סוכן הביטוח שלך

  באמצעות הדואר, לכתובת: אבא הלל סילבר 3, ת"ד 1952 רמת גן, 5211802

 • שים לב: ניתן להתחיל בטיפול רק לאחר קבלת אישור בכתב מהראל.
 • ​במידה ובקשתך תאושר במלואה או בחלקה, אנו נשלח לך על כך הודעה בכתב, תוך פירוט הטיפולים שאושרו וגובה ההשתתפות העצמית, כמפורט בלוח התגמולים המצורף לפוליסת הביטוח שלך.
 • לאחר ביצוע הטיפול, עליך להגיש לנו טופס תביעה מפורט וחתום על-ידי הרופא המטפל, בצירוף צילומים וממצאים לפי הצורך, וכן חשבוניות מקוריות המעידות על ביצוע תשלום בפועל.
 • את הטופס והצילומים עליך להעביר לידי הראל חברה לביטוח – האגף לביטוח שיניים, באחת הדרכים הבאות:
   באמצעות סוכן הביטוח שלך

  באמצעות הדואר, לכתובת: אבא הלל סילבר 3, ת"ד 1952 רמת גן, 5211802

 • אנו נשלם לך בגין הטיפולים שאושרו ושבוצעו בפועל באמצעות העברה בנקאית לחשבונך, ונשלח לך על כך הודעה בכתב.

 • שים לב: גובה ההחזר שתקבל יהיה על-פי הוצאותיך בפועל ולא יותר מהסכום הנקוב בלוח התגמולים.

 • במידה ובקשתך תידחה, אנו נשלח לך על כך הודעה בכתב. באפשרותך לערער על ההחלטה, באמצעות שליחת מכתב לאגף ביטוח השיניים באחת הדרכים הבאות:
  באמצעות פקס למספר: 03-7348102
  באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: services@harel-ins.co.il
  באמצעות הדואר, לכתובת: אבא הלל סילבר 3, ת"ד 1952 רמת גן, 5211802