איתור רופאים עבור תיירים- ספק שירות הראל

כמבוטח בפוליסת ביטוח בריאות לתיירים בישראל של הראל, באפשרותך לחפש ולבחור רופא מתוך רשימת הרופאים הנותנים שירות במסגרת הפוליסה שברשותך. לנוחיותך, העמדנו לרשותך כלי לאיתור רופאים.

button

איתור מכוני בריאות עבור תיירים

כמבוטח בפוליסת ביטוח בריאות לתיירים בישראל של הראל, באפשרותך לאתר ולבחור נותן שירות מתוך רשימת מכונים לבדיקות ולמתן טיפול רפואי. לשם כך העמדנו לרשותך כלי איתור בו תוכל לאתר את מכון הבדיקה או הטיפול הבהתאם לאזור או לישוב בו תרצה לקבל שירות.

button

איתור מעבדות רפואיות עבור תיירים

כמבוטח בפוליסת ביטוח לתיירים בישראל של הראל, באפשרותך לאתר ולבחור מעבדה לביצוע בדיקות המכוסות במסגרת פוליסת הביטוח שברשותך. לשם כך העמדנו לרשותך כלי איתור בו תוכל לאתר מעבדה על פי שמה או מיקומה.

button

איתור בתי מרקחת עבור תיירים

כמבוטח בפוליסת ביטוח לתיירים בישראל של הראל, באפשרותך לאתר ולבחור בית מרקחת מתוך רשימת בתי המרקחת המעניקים שירות במסגרת הפוליסה שברשותך. לנוחיותך, העמדנו לרשותך כלי איתור, בו תוכל לאתר בית מרקחת באזור בו תרצה לקבל שירות.

button

לזה חובה עליך להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה