>

​מדריכי בקשות ושינויים בתחום ביטוח עובדים זרים וביטוח תיירים בישראל יסייעו לך במידה ותרצה להגיש בקשה לשינוי אמצעי תשלום, להארכת הפוליסה ועוד.
המדריכים כוללים הנחיות, הסברים,מסמכים וקישורים לביצוע הפעולות On-line, על-מנת שתוכל ​להגיש את בקשתך בקלות וביעילות.​

הארכת ביטוח רפואי ברצף לעובדים זרים

אנחנו שמחים שבחרת להמשיך את פוליסת ביטוח הבריאות שלך בהראל וליהנות מכיסוי איכותי במגוון תחומי הבריאות. באפשרותך להגיש בקשה להארכת הפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך או באופן עצמאי. פעל בהתאם להנחיות מדריך זה לצורך הארכת פוליסת ביטוח בריאות לעובדים זרים ו/או תיירים.

עדכון אמצעי תשלום - ביטוח עובדים זרים

כמעסיק של עובד זר, הנך מחויב לרכוש עבורו ביטוח בריאות פרטי ובאפשרותך לשלם על הפוליסה באמצעות ניכוי משכר העובד חלק מהעלות החודשית עבור פוליסת הביטוח, ו/או לשלם את דמי הביטוח באמצעות כרטיס אשראי.

בקשה לביטול פוליסת ביטוח עובדים זרים / תיירים

באפשרותך לבטל את פוליסת הביטוח לתושבים זרים או פוליסת הביטוח לתיירים שברשותך, באמצעות פקס, דואר אלקטרוני או טלפון. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לביטול פוליסת ביטוח לעובדים זרים / תיירים שלך.

האם המסמכים ששלחתי הגיעו?

שלחת להראל מסמכים בפקס, בדואר או בדואר אלקטרוני ואתה מעוניין לבדוק האם הם התקבלו?
תוכל לבדוק זאת באמצעות מערכת סטטוס קבלת מסמכים.

 

 לפרטים נוספים