>

כמבוטח בפוליסות הביטוח הקבוצתיות של הראל לעובדי הבנק הבינלאומי, באפשרותך לבצע שינויים בפוליסות שברשותך: עדכון פרטים אישיים (כתובת, מצב משפחתי, אמצעי תשלום וכו'), עדכון מוטבים ו/או בני המשפחה המבוטחים בפוליסה ועוד.
לנוחיותך, ריכזנו עבורך מידע חיוני להגשת בקשות ולעריכת שינויים בפוליסות הביטוח הקבוצתיות שברשותך.​

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

​בכל בקשה לעדכון או לשינוי בפוליסת ביטוח הבריאות וביטוח החיים שברשותך, פנה למוקד שירות הלקוחות של הראל חברה לביטוח:

 1-800-44-5000
בית הראל, אבא הלל סילבר 3, ת.ד. 1951, רמת גן 5211802