מדריכי בקשות ושינויים בתחום ביטוח חיים יסייעו לך במידה ותרצה לעדכן פרטים אישיים, למנות מוטבים בפוליסה, לשנות את היקף הכיסויים בפוליסה ועוד.
המדריכים כוללים הנחיות, הסברים, טפסים וקישורים לביצוע הפעולות On-line, על-מנת שתוכל להגיש את בקשתך בקלות וביעילות.

עדכון אמצעי תשלום - ביטוח חיים

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח החיים של הראל, באפשרותך לשנות את אמצעי התשלום עבור פוליסת ביטוח החיים שרכשת בכל עת. ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע. כחלק מתהליך הבקשה, תתבקש למלא טופס עדכון אמצעי תשלום בהתאם לאופן התשלום שבחרת, ולהעביר אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך או ישירות למוקד התפעול של הראל.

button

בקשה לקבלת העתק פרטי פוליסה – ביטוח חיים

באפשרותך לקבל העתק הפוליסה שלך בהראל, הכוללת את הנתונים הבאים: דף פרטי הביטוח (נכון לביטוחים בתוקף בלבד וכולל פרטי מבוטחים בפוליסה), פרטי סוכן ודרכי יצירת קשר, פרטי התוכנית וסכומי תקרות התוכנית, פרמיות (עלות הביטוח למבוטח) ותנאים מיוחדים הקיימים בפוליסה. פעל בהתאם להנחיות במדריך זה לצורך קבלת העתק הפוליסה שלך בהראל.

button

הפקת אישור מס בגין תשלום על ביטוח חיים

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח למקרה מוות של הראל, אתה מקבל אישור מס באמצעות דואר ישראל פעם בשנה. בנוסף, באפשרותך להפיק את אישור המס והדוחות התקופתיים באופן יזום באמצעות אתר הראל.

button

עדכון פרטים אישיים - ביטוח חיים

באפשרותך לעדכן או לשנות את פרטיך האישיים ואת פרטי המבוטחים בפוליסת הביטוח שלך למקרה מוות בקלות ובמהירות באמצעות הגשת בקשה לעדכון פרטי מבוטח. בנוסף, באפשרותך לעדכן אותנו בדבר הפסקת עישון של למעלה משנתיים, באמצעות מילוי טופס הצהרת הפסקת עישון, ובכך להוזיל את תעריף דמי הביטוח החודשיים שלך.

button

מינוי מוטבים בפוליסת ביטוח חיים

כמבוטח באחת מפוליסות לביטוח למקרה מוות של הראל באפשרותך לשנות או לעדכן את פרטי המוטבים בפוליסת ביטוח החיים שברשותך בכל עת באמצעות הגשת טופס בקשה לשינוי או עדכון מוטבים. פעל בהתאם להנחיות מדריך זה להגשת בקשה לעדכון מוטבים בפוליסת הביטוח שלך למקרה מוות ו/או נכות.

button

הוספה / הגדלה של כיסויים בביטוח חיים

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח למקרה מוות ו/או נכות של הראל, באפשרותך להגדיל את גובה הכיסוי הביטוחי או להוסיף כיסויים נוספים בפוליסה, כרצונך, באמצעות הגשת בקשה להוספה ו/או הגדלה של כיסויים ביטוחיים בפוליסת ביטוח חיים.

button

מינוי סוכן חדש לטיפול בפוליסת ביטוח חיים

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח החיים של הראל, באפשרותך למנות סוכן ביטוח חדש לטיפול בפוליסה שברשותך. כחלק מהתהליך, תתבקש למלא טופס בקשה למינוי סוכן ולשלוח אותו אלינו. הטופס מעניק ייפוי כוח לסוכן שבחרת לטיפול בפוליסות שלך, באופן עצמאי או באמצעותנו.

button

בקשה למתן ייפוי כוח לסוכן לצורך קבלת מידע בפוליסת ביטוח חיים

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח למקרה מוות ו/או נכות של הראל, באפשרותך לייפות את כוחו של סוכן הביטוח שלך לצורך קבלת מידע ברמת מבוטח בודד או עבור פוליסות הביטוח שברשותך או בחשבונך. פעל בהתאם להנחיות במדריך זה להגשת בקשה למתן ייפוי כוח לסוכן הביטוח שלך.

button

הקטנת כיסויים בפוליסת ביטוח חיים

כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח למקרה מוות ו/או נכות של הראל, באפשרותך להקטין את הכיסוי הביטוחי בפוליסה, באמצעות הגשת בקשה להקטנת כיסויים ביטוחיים בפוליסה. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להקטנת כיסויים בפוליסת ביטוח למקרה מוות.

button

בקשה לביטול כיסוי או פוליסת ביטוח חיים

במקרים בהם הנך מעוניין לבטל את פוליסת ביטוח החיים או כיסוי מהפוליסה שברשותך, באפשרותך להגיש בקשה לביטול פוליסת הביטוח באמצעות אזור המידע האישי שלך באתר הראל, פקס, דואר אלקטרוני או טלפון. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה לביטול פוליסת הביטוח או הכיסוי הביטוחי למקרה מוות שלך.

button

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף