כחבר האגודה השיתופית של עובדי קופת חולים כללית, הנך זכאי להצטרף לאחת מפוליסת ביטוח החיים הקבוצתית של הראל לפי בחירתך. במדריך זה תמצא מידע לגבי אופן ההצטרפות לפוליסה.​

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

​לפוליסות ביטוח החיים זכאים להצטרף עובדי קופת חולים כללית ובני/ות זוגם, שמתקיימים לגביהם התנאים הבאים:

 • שמם ופרטיהם כלולים ברשימה שהעבירה האגודה לחברת הביטוח.
 • הם משלמים לאגודה השיתופית של עובדי קופת חולים כללית דמי ביטוח הדדי בגין ביטוח קבוצתי זה, על דרך של ניכוי רשות משכרם.
 • לכל היותר בגיל 65.

 • ​עליך למלא טופס הצטרפות לביטוח, בו הנך גם מאשר לאגודה לנכות משכרך את דמי הפרמיה לביטוח.
 • הצטרפות בן / בת הזוג לפוליסת הביטוח נעשית על-גבי אותו טופס הצטרפות.
 • בנוסף, תתבקש למלא טופס מינוי מוטבים, בו הנך מפרט מיהם המוטבים אשר יקבלו את סכום הפיצוי במקרה של פטירה.
 • את הטפסים עליך להעביר להראל חברה לביטוח, באחת הדרכים הבאות:

  בדואר, לכתובת: אבא הלל סילבר 3, רמת גן, 5211802, לידי מחלקת קולקטיבים, ביטוח חיים

  בפקס, למספר: 03-7348492

​פוליסת הביטוח הקבוצתית שברשותך תבוטל בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • במידה והסתיימה חברותך באגודה השיתופית של עובדי קופת חולים כללית, מכל סיבה שהיא
 • הפוליסה הקבוצתית לא חודשה בהראל או בחברת ביטוח אחרת
 • הפוליסה הקבוצתית חודשה בהראל או בחברת ביטוח אחרת, אך לא חלה עליך
 • במקרה של הקטנת סכום הביטוח במסגרת פוליסה זו, או במסגרת פוליסה קבוצתית שתחליפה בחברה אחרת

בכל אחד ממקרים אלו, הנך זכאי להמשיך את הביטוח המוקנה לך על-פי הפוליסה הקבוצתית במסגרת פוליסת ביטוח אישית, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות.

כדי לממש את זכאותך, במידה והסתיימה חברותך באגודה, עליך לפנות אלינו ולהודיע על רצונך להמשיך את הביטוח תוך 60 ימים ממועד עזיבתך את קבוצת המבוטחים. בכל יתר המקרים אנו נשלח לך הודעה בכתב על כך שהפוליסה אינה מתחדשת עבורך, ונציע לך את האפשרות לעבור לפוליסת המשך פרטית בתוך 60 ימים ממועד הודעתנו.

פרטים נוספים על האפשרויות להמשך הביטוח - כמפורט בפוליסה המלאה.

בעולם השקעות דינמי, השירות עושה את ההבדל. הראל פיננסים ניהול תיקים לסכום של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף