מוצרי הביטוח

פוליסות הביטוח הקבוצתיות לעובדי קופת חולים כללית מעניקות לך מבחר כיסויים מורחבים ומגוון זכויות והטבות ומותאמות לצרכיך ולצורכי משפחתך. בעמוד זה מפורטות פוליסות הביטוח אליהן תוכל להצטרף ולצרף את בני משפחתך, כחבר באגודה השיתופית של עובדי קופת חולים כללית.

button

פוליסת ביטוח חיים קבוצתית לחברי קרן גדיש באגודה השיתופית של עובדי קופת חולים כללית

ביטוח חיים (ריסק) לחברי קרן גדיש באגודה השיתופית של עובדי קופת חולים כללית נועד להגן על ביטחונם הכלכלי של בני משפחתך במקרה של פטירה מסיבה כלשהי, לרבות מתאונה, באמצעות פיצוי כספי חד-פעמי בסך 190,684 ₪, שישולם להם במסגרת הפוליסה. בנוסף, מעניקה פוליסה זו אפשרות להרחבה לכיסוי בסך 95,342 ₪ שישולמו לך במקרה של נכות מוחלטת ותמידית ובמקרה של גילוי מחלה סופנית.

button

פוליסת ביטוח חיים קבוצתית לחברי האגודה השיתופית לעזרה הדדית ולחסכון של עובדי קופת חולים כללית

ביטוח חיים (ריסק) לחברי האגודה השיתופית לעזרה הדדית ולחסכון של עובדי קופת חולים כללית, נועד להגן על ביטחונם הכלכלי של בני משפחתך במקרה של פטירה מסיבה כלשהי, לרבות מתאונה, באמצעות פיצוי כספי חד-פעמי בסך 150,000 ₪, שישולם להם במסגרת הפוליסה. בנוסף, מעניקה פוליסה זו אפשרות להרחבה לכיסוי בסך 75,000 ₪ שישולמו לך במקרה של גילוי מחלה סופנית. לפוליסה יכולים להצטרף גם בני/בנות זוג של מבוטחים. באפשרותך להרחיב את סכום הכיסוי הביטוחי ולהצטרף לרובד הביטוחי המורחב בתשלום נוסף.

button

פוליסת ביטוח בריאות קבוצתית לעובדי קופת חולים כללית ולבני משפחותיהם - מושלם לעובד

האגודה השיתופית של עובדי קופת חולים כללית פועלת כל העת להתאמת פוליסת ביטוח הבריאות שהיא מציעה לחבריה לשירותי הרפואה המתקדמים. פוליסת הביטוח הקבוצתית של הראל - מושלם לעובד, מציעה לך ולבני משפחתך שירותים רפואיים מקיפים בתעריפים נמוכים במיוחד.

button

פוליסת ביטוח בריאות קבוצתית לעובדי קופת חולים כללית ולבני משפחותיהם - פלטינום לעובד

האגודה השיתופית של עובדי קופת חולים כללית פועלת כל העת להרחבת פוליסת ביטוח הבריאות שהיא מציעה לחבריה. פוליסת הביטוח הקבוצתית של הראל - פלטינום לעובד הינה רובד שני לפוליסת הביטוח מושלם לעובד, והיא מציעה לך ולבני משפחתך כיסויים רחבים נוספים.

button

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף