איך מצטרפים לפוליסות ביטוח החיים הקבוצתיות לעובדי קופת חולים כללית ולבני/ות זוגם?

כחבר האגודה השיתופית של עובדי קופת חולים כללית, הנך זכאי להצטרף לאחת מפוליסת ביטוח החיים הקבוצתית של הראל לפי בחירתך. במדריך זה תמצא מידע לגבי אופן ההצטרפות לפוליסה.

button

איך מצטרפים לפוליסת ביטוח הבריאות הקבוצתית לעובדי קופת חולים כללית ולבני משפחותיהם - מושלם לעובד?

כחבר באגודה השיתופית לעובדי קופת חולים כללית, אתה ובני משפחתך זכאים להצטרף לפוליסות ביטוח קבוצתיות בהראל. בעמוד זה תמצא מידע לגבי אופן ההצטרפות שלך ושל בני משפחתך לפוליסת ביטוח הבריאות הקבוצתית לעובדי קופת חולים כללית - מושלם לעובד.

button

איך מצטרפים לפוליסת ביטוח הבריאות הקבוצתית לעובדי קופת חולים כללית ולבני משפחותיהם - פלטינום לעובד?

כעובד קופת חולים כללית החבר באגודה השיתופית של עובדי קופת חולים כללית, אתה ובני משפחתך זכאים להצטרף לפוליסת ביטוח הבריאות הקבוצתית של הראל - פלטינום לעובד. במדריך זה תמצא מידע לגבי אופן ההצטרפות שלך ושל בני משפחתך לפוליסה.

button

איך מצטרפים לפוליסת ביטוח הבריאות הקבוצתית לגמלאי קופת חולים כללית ולבני/ות זוגם - מושלם לעובד גמלאים?

כגמלאי של קופת חולים כללית, אתה ובני משפחתך זכאים להצטרף לפוליסת ביטוח הבריאות הקבוצתית של הראל - מושלם לעובד גמלאים. במדריך זה תמצא מידע לגבי אופן ההצטרפות שלך ושל בני משפחתך לפוליסה.

button

בעולם השקעות דינמי, השירות עושה את ההבדל. הראל פיננסים ניהול תיקים לסכום של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף