​האגודה השיתופית של עובדי קופת חולים כללית פועלת כל העת להתאמת פוליסת ביטוח הבריאות שהיא מציעה לחבריה לשירותי הרפואה המתקדמים. פוליסת הביטוח הקבוצתית של הראל - מושלם לעובד גמלאים הותאמה במיוחד לצורכיך כגמלאי, והיא מציעה לך ולבן / בת זוגך שירותים רפואיים מקיפים בתעריפים נמוכים במיוחד. הפוליסה כוללת, בין היתר, את הכיסויים הבאים:

 • השתלות, ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל
 • ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל להצלת שמיעה, ראייה ולמניעת נכות
 • ניתוחים פרטיים בארץ
 • תרופות שמחוץ לסל הבריאות
 • שירותים רפואיים נוספים
 • למי מיועדת הפוליסה?

  הפוליסה מיועדת לגמלאי קופת חולים כללית החברים באגודה השיתופית של עובדי הקופה, לבני/ות זוגם ולאלמני/ות של גמלאי קופת החולים.

  עיקרי הפוליסה

  הפוליסה כוללת, בין היתר, את הכיסויים הבאים:

  • השתלות, ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל
  • ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל להצלת השמיעה, הראייה או למניעת נכות
  • השתתפות בעלות ביצוע ניתוח פרטי בארץ
  • שירותים רפואיים נוספים
  • תרופות שמחוץ לסל הבריאות

  כיצד מצטרפים?

  גמלאי האגודה שסיימו את עבודתם בקופת החולים עד ליום 1.6.2008, יוכלו להצטרף לפוליסת הביטוח ללא מגבלת מצב בריאות קיים וללא צורך בחתימה על הצהרת בריאות, אם יעשו זאת תוך 90 יום ממועד יציאתם לגמלאות.

  לפרטים נוספים על אופן ההצטרפות לפוליסה.

 • שתלות, ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל

  כיסוי זה מעניק לך שיפוי במקרה של השתלת ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד וכל שילוב ביניהם, בסכום מרבי של 993,850 ₪ מעל סכום הבסיס הקבוע בחוק הבריאות (903,500 ₪), וכן בגין מקרה מזכה של טיפול במחלת הסרטן ו/או טיפול מיוחד להצלת חיים, במפורט בתנאי הפוליסה.

  ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל להצלת השמיעה, הראייה ולמניעת נכות

  כיסוי זה מאפשר לך לקבל שיפוי בגובה 325,260 ₪ בגין טיפול רפואי שנועד למנוע איבוד מוחלט של חוש השמיעה ו/או הראייה, או בגין טיפול רפואי למניעת סכנת נכות לצמיתות בשיעור העולה על 75%, אשר אינם ניתנים לביצוע בישראל ואין להם טיפול חלופי. סכום הזכאות נועד לכסות, בין היתר: הוצאות לרכישת כרטיסי טיסה לך ולמלווה, הוצאות העברה יבשתית, מגורים וכלכלה  בארץ הטיפול בתקופת ההמתנה לטיפול או לאחר השחרור מבית החולים, הוצאות האשפוז - שכר רופאים, אחיות, בדיקות רפואיות, שירותי מעבדה, תרופות, השגת איברים ושימורם וכו', הוצאות הטסת גופה ועוד.

  השתתפות בעלות ביצוע ניתוח פרטי בארץ

  כיסוי זה מעניק לך השתתפות של חברת הביטוח במימון ניתוחים שיבוצעו בבית חולים פרטי. במידה ותבחר לבצע את הניתוח בבית חולים ועל-ידי מנתח שנמצאים בהסכם, תידרש לשלם השתתפות עצמית בלבד, וחברת הביטוח תשלם ישירות למבצעי הניתוח. אם תבחר בבית חולים ו/או במנתח פרטי שאינם בהסכם, תידרש לשלם להם בעצמך, וחברת הביטוח תעניק לך החזר.

  שירותים רפואיים נוספים

  במסגרת כיסוי זה הנך זכאי למגוון שירותים רפואיים, בתנאי זכאות והשתתפות עצמית המפורטים בפוליסה, וביניהם: התייעצות עם רופא מומחה בארץ, חוות דעת שנייה בחו"ל, אחות פרטית, החלמה לאחר אשפוז בגין מחלת הסוכרת, הבראה לאחר ניתוח, שהייה במוסד החלמה לאחר אירוע לב, התעמלות שיקומית, מנוי למשדר קרדיולוגי, טיפולי פיזיותרפיה, עדשה תוך-עינית לניתוח קטרקט, רפואה משלימה, בדיקות סקר תקופתיות ועוד.

  כמו כן, הכיסוי כולל אביזרים רפואיים לרכישה או להשאלה בהשתתפות עצמית, וכן אביזרים מושתלים בבית חולים פרטי.

  תרופות שמחוץ לסל הבריאות

  כיסוי זה מאפשר לך קבלת תרופות שאינן ברשימת התרופות בסל הבריאות (חוק בריאות ממלכתי), או שאינן מכוסות למבוטח במסגרת הסל (במקרים בהם ההתוויה הקבועה בסל שונה מהצורך הנדרש למבוטח) בסכום ביטוח מרבי בסך של עד 1,011,876 ₪, בהשתתפות עצמית של 304 ₪ לחודש ולא יותר מ- 455 ₪ לחודש. כמו כן מאפשר הכיסוי קבלת תרופות יתום (למחלות נדירות), תרופות off label ועוד. סכום הביטוח המרבי עבור כל התרופות למחלת הסרטן ו/ו תרופות שמאריכות ומצילות חיים יהיה עד 1,214 ₪ לשנת ביטוח.​

כלים נוספים

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה