>

​כמבוטח בפוליסת תאונות אישיות וחבויות כלפי צד ג' לגופים החברים בחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי, באפשרותך לבצע שינויים בפוליסה שברשותך: עדכון פרטים אישיים של האנשים שעבורם נערך הביטוח, עדכון אמצעי תשלום ועוד.
לנוחיותך, ריכזנו עבורך מידע חיוני להגשת בקשות ולעריכת שינויים בפוליסת הביטוח הקבוצתית שברשותך.

​בכל בקשה לעדכון או שינוי בפוליסת ביטוח הבריאות שברשותך, פנה לחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי - סוכנות לביטוח בע"מ:

רח' הארבעה 19, מגדל התיכון, תל אביב

03-6235268

03-5626074