​מדריכי בקשות ושינויים בתחום ביטוח תאונות אישיות יסייעו לך במידה ותרצה לעדכן פרטים אישיים, אמצעי תשלום, מקצוע או תחביב בפוליסה ועוד.
המדריכים כוללים הנחיות והסברים, טפסים וקישורים לביצוע הפעולות On-line, זאת על-מנת שתוכל להגיש את בקשתך בקלות וביעילות.

 

עדכון מקצוע, עיסוק או תחביב - ביטוח תאונות אישיות

לעדכון מקצוע, עיסוק או תחביב הרשומים בפוליסת הביטוח שלך למקרה של תאונה, יש למלא טופס ייעודי בו תוכל לפרט את השינויים המבוקשים ולהעביר אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך, בפקס או בדואר.

button

עדכון אמצעי תשלום - ביטוח תאונות אישיות

באפשרותך לשנות את אמצעי התשלום עבור פוליסת ביטוח התאונות האישיות שברשותך בכל עת. ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע. כחלק מתהליך הבקשה, תתבקש למלא את הטופס הרלוונטי עבורך, בהתאם לאופן התשלום שבחרת, ולהעבירו לטיפולנו.

button

מינוי סוכן חדש בפוליסות ביטוח תאונות אישיות

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח תאונות אישיות של הראל, באפשרותך למנות סוכן ביטוח חדש, כרצונך, שיטפל עבורך בפוליסת ביטוח תאונות אישיות הפרטית שברשותך.

button

הגשת בקשה למתן ייפוי כוח לסוכן בביטוח לתאונות אישיות

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח תאונות אישיות הפרטי של הראל, באפשרותך לייפות את כוחו של סוכן הביטוח שלך לצורך קבלת מידע ברמת מבוטח בודד או עבור פוליסות הביטוח שברשותך או בחשבונך. ייפוי הכוח מתבצע באמצעות מילוי טופס ייפוי כוח ושליחתו אלינו. המידע המבוקש יועבר לסוכן שאת כתובתו תמסור בבקשתך. פעל בהתאם להנחיות במדריך זה לייפוי כוח לסוכן הביטוח שלך.

button

בקשה לביטול פוליסת ביטוח תאונות אישיות

באפשרותך לבטל את פוליסות ביטוח התאונות האישיות שברשותך, באמצעות אזור המידע האישי שלך באתר הראל, פקס, דואר אלקטרוני או טלפון. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לביטול פוליסת ביטוח התאונות האישיות שלך.

button

בקשה לביטול פוליסת ביטוח תאונות אישיות (אלמנטרי)

כמבוטח בפוליסת ביטוח תאונות אישיות (אלמנטרי), באפשרותך להגיש בקשה לביטול פוליסת הביטוח שלך באמצעות אזור המידע האישי שלך באתר הראל, פקס, דואר אלקטרוני או טלפון. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לביטול פוליסת ביטוח התאונות האישיות שלך.

button

מדריך לעדכון מוטבים

באפשרותך לשנות או לעדכן את פרטי המוטבים באחד מהביטוחים למקרה מוות מתאונה שברשותך בכל עת באמצעות הגשת טופס בקשה לשינוי או עדכון מוטבים. פעל בהתאם להנחיות מדריך זה להגשת בקשה לעדכון מוטבים בכיסוי למקרה מוות מתאונה.

button

מבוטח בביטוח קבוצתי של הראל?

באפשרותך להיכנס לאזור הייעודי של הארגון שלך באתר, לעיין בפרטי הפוליסה, לקבל מידע על אופן הצטרפות, להגיש תביעה, לערוך שינויים ועוד.

חפש את שם הארגון שלך כאן, הכנס את פרטי ההזדהות שקיבלת מהארגון שלך ותוכל לקבל מידע אודות פוליסת הביטוח הקבוצתי של הארגון.

לביטוחים קבוצתיים