>

​כמבוטח בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאי מכבי ישראל, באפשרותך לבצע שינויים בפוליסה שברשותך: עדכון פרטים אישיים של האנשים שעבורם נערך הביטוח, עדכון אמצעי תשלום ועוד.
לנוחיותך, ריכזנו עבורך מידע חיוני להגשת בקשות וולעריכת שינויים בפוליסת הביטוח הקבוצתית שברשותך.

​בכל בקשה לעדכון או שינוי בפוליסת ביטוח הבריאות שברשותך, פנה לתנועת מכבי ישראל:

03-5746999

03-5746992