>

הראל פנסיה

קרן הפנסיה הראל פנסיה הנה קרן פנסיה מקיפה. ההפקדות השוטפות למשרתי קבע עד גיל 28 או מעל גיל 28 בעלי ותק של פחות משנה בקבע, יופקדו מדי חודש לקרן זו במסלול ביטוח ברירת המחדל - "פנסיה מקיפה נכות מוגדלת (75%)". משרתי הקבע ייהנו מהטבה משמעותית בדמי הניהול וישלמו דמי ניהול מופחתים בשיעור של 0.0018% (שנתי) מתוך ההון הצבור.

הראל פנסיה כללית

הראל פנסיה כללית היא קרן פנסיה כללית, אשר 100% מהכספים שבה מושקעים בשוק ההון וניתן להפקיד בה סכומים שוטפים ו/או חד-פעמיים (הקרן אינה זכאית, כמו הקרן המקיפה, לאג"ח מיועדות). הסכומים אשר אינם ניתנים להפקדה בקרן המקיפה יועברו באופן אוטומטי לקרן הכללית.

קופת הגמל למשרתי הקבע בצה"ל

קופת הגמל למשרתי הקבע בצה"ל הנה קופת גמל ייעודית, שהוקמה במיוחד לתוכנית הפנסיונית של משרתי הקבע בפנסיה צוברת ואשר רק למשרתי הקבע בפנסיה צוברת הזכות להצטרף אליה. קופת הגמל למשרתי הקבע מיועדת למשרתי קבע מעל גיל 28 ובעלי ותק של לפחות שנה בשירות קבע, אשר ההפקדות השוטפות בגינם יועברו לקופת הגמל הייחודית.

פוליסות ביטוח

להלן יוצגו פוליסות ביטוח שמהוות חלק מהתוכנית של משרתי הקבע, אולם יופעלו לאחר תיקון חקיקה. עד לתיקון החקיקה זכאים משרתי הקבע בפנסיה צוברת לכיסוי ביטוחי למקרה נכות ופטירה, בדומה למשרתי הקבע שהינם עמיתים בפנסיה תקציבית.

​מוקד השירות למשרתי הקבע בצה"ל


8251* (*צהל1)

א' - ה': 8:00-16:00
וערבי חג: 8:00-13:00

לפרטים נוספים