​​ועדת ביקורת (מאזן)

 • מישל דהן - יו"ר (דב"ת)
 • יוני טל (דב"ת)
 • מרים מילה

הוועדה מתכנסת 4 פעמים בשנה.

ועדת איתור

 • מישל דהן - יו"ר (דב"ת)
 • יוני טל (דב"ת)
 • אריק פרץ

הוועדה מתכנסת לעת הצורך.

ועדת התגמול המשותפת של הגופים המוסדיים בהראל

 • אודי ניסן - יו"ר (דב"ת)
 • מירי לנט שריר (דב"ת)
 • יוני טל (דב"ת)
 • מישל דהן (דב"ת)
 • רמי ארנון (דב"ת) 

הוועדה מתכנסת לעת הצורך.

ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה (נוסטרו)

 • אודי ניסן – יו"ר
 • יאיר המבורגר
 • בן המבורגר
 • שמעון אלקבץ
 • רם גבל
 • רונן וולפמן

הוועדה מתכנסת בדרך-כלל אחת לחודש, וכן בהתאם לצורכי ההשקעות של החברה.​

ועדת משנה לאשראי

 • אודי ניסן - יו"ר
 • קותי גביש
 • משה דברת 
 • רונן וולפמן

הוועדה מתכנסת אחת לשבועיים.

כלים נוספים