להלן שמות חברי ההנהלה הבכירה ונושאי משרות בכירות ב- EMI - עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ:

  • עינת גרין – מנכ"לית
  • כנרת מינס – מנהלת כספים
  • שרית אורן – מנהלת מחלקת חיתום וסילוקים
  • אסף מאירוביץ' – מנהל מחלקת תביעות ופיגורים וממונה על פניות הציבור
  • גלעד שפירא - יועץ משפטי
  • אדוה ענבר – מנהלת סיכונים
  • סמי בבקוב – מנהל השקעות
  • אסנת מנור זיסמן – מבקרת פנים​

כלים נוספים