בעלי מניות

​100% מהמניות בבעלות הראל השקעות

בעלי שליטה

החברה בשליטה בלעדית של הראל השקעות

תרשים מבנה אחזקות

תרשים מבנה אחזקות: חברת EMI בבעלות מלאה של חברת החזקות במשכנתאות ישראל בע"מ, שבבעלות מלאה של הראל חברה לביטוח בע"מ 

חברי הדירקטוריון

  • אריק פרץ - יו"ר
  • רובי מגדל
  • עפר קליין
  • מרים מילה
  • שלומית זק"ש אנגל
  • מישל דה​ן – (דב"ת)
  • יוני טל - (דב"ת)

הדירקטוריון מתכנס ל- 6 ישיבות בשנה.

כלים נוספים