>

האינפלציה בארה"ב עלתה בדצמבר בקצב גבוה מהצפוי. ירידה בשיפוע עקום התשואות Y-10Y2 לרמות הקרובות ל0%-. ישראל- שוק האג"ח רותח, גיוס חוב בהיקף של 13.9 מיליארד מתחילת השנה. מחר (שני) לא מתקיים מסחר בארה"ב עקב Day King .L Martin ובישראל פרסום מדד המחירים לצרכן

ארה"ב- אחרי שירד ב-1.5% לפני שבוע, עלה מדד s&p500 ב-1.8% השבוע ומדד הנאסד"ק סיים את השבוע עם עליה של 3.1%. המדדים חזרו לרמות שיא בהשפעת הציפיות להתמתנות האינפלציה וירידת התשואות בתרחיש "נחיתה רכה".

"שבע המופלאות" חזרו לעשות עבודה כשעלו השבוע ב-4.3%, ומתחילת השנה הן עולות ב-1.1%. עבור חברות התוכנה (IGV) היה זה שבוע חזק עם עליה של 5.7% מנגד מדד החברות הקטנות ראסל 2000 ירד ב-3.7% מתחילת השנה ומדד הנדל"ן (REIT) איבד 0.9%.

מדד הניקיי בלט לחיוב השבוע עם עליה של 6.6% על רקע פרסום מדד מחירים נמוך מהצפי אשר הביא להיחלשות המטבע (יין) והתחזקות המדד. מדד הניקיי מתקרב לשיא שלו אי שם בשנות ה-80'.

מדד המחירים לצרכן – המשקעים התאכזבו כשגילו כי האינפלציה בארה"ב בחודש דצמבר עלתה בקצב גבוה מהצפוי כאשר המדד עלה ל-3.4% (צפי 3.2%), מדד הליבה החודשי לא כולל אנרגיה ומזון תואם לתחזיות והציג עליה של 0.3% בדצמבר. אינפלציית שירותים ממשיכה להיות "דביקה"- מגמה עקבית מאז יוני. לעומת זאת אינפלציית ליבה PPI שנתי רק 1.8% (צפי 2.0%) מחזקת את הציפיות לדעיכת האינפלציה הכללית. עם פרסום הנתונים תשואות האג"ח עלו כאשר תשואת אג"ח ל-10 שנים הגיעה ל-4.07% ולבסוף סגרה על 3.9%. התנודתיות בתשואות מושפעת מחששות המשקיעים לגבי ציר הזמן של הפחתת הריבית ע"י הפד וכן אי הוודאות לקראת עונת הדוחות של החברות.

עקום התשואות- תשואת US2Y ירדה מ4.4% ל4.15%. תשואת US10Y חזרה מ4.05% ל3.9%. הציפיות לתחילת הורדת ריבית במרץ ולריבית 3.75% בסוף 2024.

עונת הדוחות – השוק מגיע יחסית ברמות גבוהות לקראת עונת הדוחות, ביום שישי האחרון פרסמו הבנקים הגדולים בינהם ג'יי פי מורגן (JPM), וול פרגו (WFC) ובנק אוף אמריקה (BAC) שמניותהן ירדו כולן לאחר פרסום הדוח, היחידה שעלתה היא סיטיגרופ (C)  שדיווחה כי היא הולכת לפטר 20 אלף עובדים.

ישראל- שבוע שלילי בת"א לכל רוחב הגזרה בין היתר על רקע ההסלמה במלחמה. מדד ת"א 125 ירד השבוע 1.4% ומתחילת השנה 0.1%-. מדד ת"א 90 הסיר מערכו השבוע 3.3% ומתחילת השנה בתשואה חיובית של 0.3%. גם אצלנו בדומה לארה"ב סקטור חברות הצמיחה הוביל עם עליה של 5.2% בהשפעת החברות הדואליות. מדד הבנקים ירד השבוע 3.6% על רקע הנחיית שר האוצר לגבש חקיקה להעלאת מיסוי רווחי הבנקים. המגמה השלילית לא פסחה על שוק האג"ח שם ראינו עליית תשואות בעיקר בשחרים הארוכים. בלט לחיוב האפיק הצמוד על רקע עליה בציפיות האינפלציוניות הנובעות בין היתר מהתחזקות הדולר מול השקל וכן מכוונת הממשלה לאשר היום את העלאת המע"מ ב-1% בשנת 2025.

שוק האג"ח בישראל רותח!! מתחילת השנה החברות בת"א גייסו חוב בהיקף הגבוה מזה של כל שנת 2023. בשבוע הראשון של השנה הונפקו  אג"ח קונצרניות בהיקף של 3.2 מיליארד שקל מתוכן 1.2 מיליארד גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן. מתחילת השנה גיוס החוב עומד על 13.9 מילארד כאשר רוב האג"חים בדירוגים גבוהים. הסיבה להיקף הכל כך גדול נובעת בעיקר בשל ירידת התשואות המאפשרת לחברות לגלגל את החוב בתנאים טובים יותר. 

על רקע שיפור הכלכלה המקומית, עליית השכר (ושכר המינימום), הפיחות האחרון בשקל והעלייה במחירי השילוח עדכנו את התחזית שלנו למדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר והאינפלציה בשנה הקרובה כלפי מעלה.

השכר הממוצע למשרת שכיר רשם עלייה משמעותית של 8.8% ב-12 החודשים האחרונים עד נובמבר. כמובן, שהמספר לא משקף את התמונה האמיתית מכיוון שבמקביל נרשמה ירידה חדה במספר המשרות כתוצאה מהמלחמה, בעיקר עובדים עם שכר נמוך מהממוצע שפוטרו או הוצאו לחל"ת.

כך מספר משרות השכיר ירד ב-4.3% במהלך אותה התקופה. במקביל, פורסם העדכון השנתי לשכר המינימום (47.5% מהשכר הממוצע) שיעלה על פי התכנון בתחילת אפריל בכמעט 6%, דבר שיתמוך בצריכה הפרטית. זאת בהנחה שההעלאה לא תידחה כפי שהיה ב-2020 ו-2021 בעקבות הקורונה.

התחזית למדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר עודכנה כלפי מעלה ל-0.1% לאור הערכות שלנו לעלייה במחירי הפירות-ירקות בניגוד לירידת מחירים על פי העונתיות הרגילה. במבט קדימה ההתאוששות הכלכלית המקומית, עליית השכר (ושכר המינימום), הפיחות האחרון בשקל והעלייה במחירי השילוח הובילו אותנו לעדכן כלפי מעלה את תחזית האינפלציה ל-2.7% ב-12 החודשים הבאים. גבוה מהציפיות הגלומות בשווקים. 

אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו.  ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע. 

כלים נוספים