>

חודש יוני מסתיים במגמה חיובית מאוד בשווקי המניות בארה"ב ובישראל. לעומת זאת, שוק האג"ח בארה"ב מצייר תרחיש שונה. ביום שני מסחר חלקי בארה"ב ובשלישי לא יתקיים מסחר לרגל חג העצמאות האמריקאי.

​​​​בארה"ב מדד ה S&P 500 מסכם חודש חיובי מאוד עם עלייה של למעלה מ-6%, זה למעשה חודש רביעי רצוף של עליות כשהוא משלים עלייה של 26% מהתחתית שלו מה 12 לאוקטובר, והוא רחוק רק 4.9% משיא כל הזמנים שלו. הנאסד"ק עלה בחודש יוני אף הוא למעלה מ6% והראסל 2000 עלה 8%.

האופטימיות בשווקי המניות נובעת ממספר אינדקטורים שפורסמו בשבוע החולף כמו סנטימנט הצרכנים מישיגן שפירסם נתון של 64.4 לעומת צפי של 63.9 ומדד אמון הצרכנים קונפרנס בורד שהגיע לשיא של שנתיים 109.7 כשהצפי עמד על  104.0. כל אלו מסמנים חיוביות אצל הצרכנים ועל התאוששות בשוק הדיור, ועל אף איום המיתון המרחף באוויר נראה כי סה"כ המשק במצב טוב ומכאן האופטימיות בשוק המניות.

עיקר העליות בחודש האחרון נבעו מהעליות במניות הערך הקטנות שעלו קרוב ל-9%, כאשר בתחילת השנה היו בכלל במגמה שלילית.

​מדד
​שבוע
​חודש
​2023
S&P500
2.4%
6.5%
​15.9%
​​s&p 500 ew
3.4%
7.2%
5.9%
ראסל 2000
3.7%
8.0%
7.2%

s&p400
4.3%
8.6%
8.0%
גדולות צמיחה IWF2.2%6.5%
28.4%

גדולות צמיחה IWD
2.8%
6.2%
4.1%


​יחד עם זאת, בשוק האג"ח המצב אחר לגמרי, בו למעשה מצוייר תרחיש הפוך לשוק המניות ופסימי יותר. עליית התשואות ממשיכה לאורך כל הגזרה, בהסתכלות רבעונית אנו רואים עלייה גם בשנתיים מ-4% ל-4.9%, ב5 שנים מ3.6% ל-4.16% ואף ב10 שנים מ-3.15% ל3.8%. עקום שלמעשה גילם עד לא מזמן הורדת ריבית עד סוף השנה (4.5%) מגלם כעת העלאת ריבית נוספת מעבר לזו הצפויה במועד הקרוב (5.38%), נתון הPCE שפורסם השבוע רק מחזק זאת עם אינפלציה שממשיכה להיות גבוהה: 0.3% (בצפי) וברמה שנתית 4.6% (אפריל 4.7%).       

באירופה, סנטימנט החברות בגוש האירו רשם ירידה משמעותית ביוני כאשר מדד מנהלי הרכש ירד ל-50.3 נקודות (על פי האומדן הראשוני). חברות התעשייה כבר פסימיות מספר חודשים לאור ההאטה הגלובלית בביקוש למוצרים, במיוחד מכיוון סין והמדד ירד עמוק לטריטוריה השלילית (43.6 נקודות, כאשר 50 היא נקודת האפס). גם חברות השירותים רשמו ירידה חדה באופטימיות ביוני (52.2 נקודות) למרות המשך הירידה בלחצי המחירים, במחירי האנרגיה והשיפור בשרשראות האספקה. החברות הרבה יותר פסימיות לגבי הצמיחה בהמשך השנה לאור הריבית הגבוהה והצפי לירידה בביקושים הגלובליים במיוחד לתיירות והארחה אחרי הקיץ.

לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש מאי השבוע כאשר נתון הליבה שנתי 5.4% לעומת חודש אפריל 5.3% והמיתון שנמשך שם כבר שני רבעונים  אנו צופים כי ככל הנראה הריבית תעלה שם פעם נוספת.

בישראל, אחת השאלות המעניינות בימים אלה היא האם בנק ישראל יעלה את הריבית פעם נוספת בעוד שבועיים או שיבחר להמתין, על רקע המדד שהפתיע כלפי מטה. ההערכה שלנו היא שכרגע כל עוד שער החליפין יציב הנטייה היא דווקא להמתין – אך שבועיים זה המון זמן במזרח התיכון והתפתחויות בשער החליפין עד אז יכולות להשפיע באופן משמעותי על ההחלטה.

שווקי המניות מסכמים חודש חיובי וזאת בהמשך למומנטום החיובי של כל הרבעון האחרון. המדדים שבלטו ברבעון היו סקטור הבנייה שעלה 14%, סקטור הטכנולוגיה שעלה 12%, תקשורת ומידע 6% ונדל"ן 10%. בהסתכלות על מניות ספציפיות היו עליות יפות מאוד באופקו שעלתה 33% בחודש יוני, אאורה 22%, לאומי 6.3% וטבע 4.3%.

על אף הירידות של השבוע האחרון בהסתכלות חודשית גם שוק האג"ח בארץ סוגר במגמה חיובית את החודש עם עליות של 0.5% בתל בונד שקלי 50, 0.8% בתל בונד גלובל ו0.9% בתל בונד תשואות שקלי. 

מיקוד תיק ההשקעות לשבוע הקרוב:

​​אפיק
​סקטור/תחום
​הרציונל מאחורי ההשקעה
​אג"ח ישראל
​תיק אגח ישראלי
​לאור עליות התשואות בשנה האחרונה באפיק הממשלתי, ניתן כבר לבנות תיק אג"ח המשלב אג"ח ממשלתי .

לאור הריביות הגבוהות שנוצרו באג"חים, עדיפות לבניית תיק אג"ח סולידי במח"מ עד 3 שנים, בדירוגים גבוהים ובתשואה גלומה אטרקטיבית. 

לאור ההפתעה כלפי מטה במדד כדי לשקול חזרה לאפיק השקלי.

​מניות ישראל
​מניות בישראל
​מומלץ לשמור על חשיפה חלקית למניות בשל התנודתיות שעשויה לאפיין את השווקים בטווח הזמן הקרוב.

ממשיכים לתת עדיפות לחברות רווחיות עם מינוף נמוך.

השוק בארץ ממשיך להיות בתמחור אטרקטיבי ביחס לשוק בארה"ב​​.

​מניות חו"ל
​חשיפה נרחבת לסקטורים
​נכון לשמור על חשיפה מנייתית בעיקר בארה"ב, עם הטיה לחברות רווחיות ויציבות שיכולות להתמודד טוב יותר עם זעזועים ויודעות להתמודד טוב יותר עם אינפלציה גבוהה לצד ריבית גבוהה.
​דולר
​ניצול הזדמנות ביתרות דולר
חשיפה לדולר בתקופות של תנודתיות תורמת לתיק, בשל מתאם שלילי לנכסי הסיכון המרכזיים האחרים.


אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו.  ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.

כלים נוספים