>

נתוני PCE בצפי מחזקים את שווקי המניות בארה"ב. בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי. שוק המניות המקומי מסיים את חודש פברואר במגמה חיובית, מדד ת"א 90 מזנק ב7%.

ארה"ב- המגמה החיובית נמשכת בשווקי המניות בהובלת מניות הצמיחה. מדד S&P 500 סיים את השבוע עם עליה של 1.0% והנאסד"ק עם עלייה של 1.7%.

עקום התשואות הדולריות- הציפיות לתחילת הורדת ריבית ביוני ולריבית 4.75% בסוף 2024 נותנות את אותותיהן גם בגזרת האג"ח שם נרשמה ירידת תשואות. תשואת US2Y ירדה מ4.7% ל4.5%. תשואת US10Y ירדה מ4.3% לרמה של 4.2%.

פרסום מדד PCE- נתוני האינפלציה שפורסמו בשבוע החולף בארה"ב הציגו מגמת התמתנות בקצב האינפלציה השנתי. פרסום המדד היה לפי הצפי של 2.8%, כשבחודש ינואר עמדה האינפלציה השנתית על 2.9%. זאת לעומת נתוני ISM שפורסמו שהיו חלשים מהצפי ונותרו פחות מ-50. הצפי לחודש ינואר עמד של 49.5 אך בפועל הנתון עמד על 47.8 בלבד.

ביפן האינפלציה רשמה ירידה קטנה מהצפי ל-2.2%, בניכוי מוצרי המזון והאנרגיהאינפלציית הליבה נותרה מאוד גבוהה על 3.5%. למרות ההתמתנות, להערכתנו אינפלציית השירותים הגבוהה לצד ציפיות לשיפור בצמיחה (לאחר 2 רבעונים שליליים) כן יובילו את הבנק המרכזי לסיים את מדיניות הריבית השלילית כבר במחצית הזו של השנה, דבר שצפוי לתמוך בהתחזקות המטבע המקומי.

בסין הבנק המרכזי מנסה לתמוך בשוק הנדל"ן ע"י הפחתת ריבית הממוקדת בריבית ההלוואות ל-5 שנים שירדה השבוע ביותר מההערכות המוקדמות ב-0.25% ל 3.95%. למרות המהלך, לא ברור האם הדבר יעזור באופן משמעותי לשיפור בביקושים, לאור שאר הגורמים השליליים בענף, ולכן אנו מצפים להורדות נוספות של הריבית השנה.

בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי על 4.5%, בדומה להערכתנו וזאת למרות ציפיות גבוהות בשווקים (ואצל החזאים הזרים) להורדה שנייה ברציפות. בהודעה לעיתונות צוינה חזרת האינפלציה אל תוך גבולות היעד לצד אי‑הוודאות המשמעותית נוכח המשך המלחמה והעובדה שפרמיית הסיכון של ישראל נותרה עדיין ברמה גבוהה. בנוסף, גם קיטון היצע הדירות, התייקרויות מזון, עליית ציפיות האינפלציה מהווים סיכונים להתבססות האינפלציה ביעד.

במסיבת העיתונאים נגיד הבנק לא נתן הכוונה משמעותית לגבי ההחלטות הבאות אך כן ציין שתוואי הורדת הריבית עד כה תואם את המתווה שהציגה הוועדה בינואר (3.75%-4% בסוף השנה). להערכתנו, בהינתן שלא נראה דחייה בתזמון הורדת הריבית בעולם אנו מצפים שבנק ישראל יוריד את הריבית בתחילת הרבעון הבא. בנוגע להמשך השנה להערכתנו הריבית תמשיך לרדת, אך בקצב איטי בהרבה בהשוואה לקצב שבו עלתה, עם קורלציה גבוהה להחלטות הריבית של הבנקים המרכזיים הגדולים בעולם ופחות מהצפוי בשוק ההון.

הסיכוי להורדת ריבית בחודש אפריל  אומנם גדל אך ההפחתות בהמשך יהיו בקצב נמוך מהמתומחר בשוק ובהתאמה להפחתות בעולם, שכרגע עומד על 5 הורדות ריבית.

מגמה חיובית בשווקי המניות בארץ בהובלת מדד ת"א 90 שעלה בחודש פבואר ב7%.

הסקטורים שבלטו החודש הם סקטור הבנייה שעלה מעל ל-11% וסקטור רשתות השיווק שעלה מעל ל-14%.

על רקע מאבקי השליטה עלתה שופרסל בחודש החולף כ-30%, בית זיקוק אשדוד זינק מעל ל32% וכלל ביטוח סיימה את החודש עם עלייה של 20%.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו.  ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.

כלים נוספים