>

הפד העלה את הריבית ל5.25% ויבחן את המדיניות בעתיד לפי הנתונים. הצורך לאשר את העלאת תקרת החוב עד 1.6 לוחץ את התשואות הקצרות. גוש האירו: הריבית עלתה ל3.25%. השבוע בשישי הודעת דירוג אשראי לישראל של s&p.

​​​​​זהו שבוע שני ברציפות שארה"ב מסיימת בתשואה שלילית. מדדs&p 500  ירד השבוע 0.8%- ומתחילת השנה  7.7%+, מדד הנאסד"ק סיים כמעט ללא שינוי ועלה 0.1%+ בלבד. השבוע פורסם דו"ח תעסוקה חזק מידי ומאכזב לשוק המניות.

המשק האמריקאי יצר 253 אלף משרות חדשות בחודש אפריל בהשוואה לצפי 185 אלף משרות, השוק מוצא נחמה מסויימת בנתוני חודש מרץ שעודכנו מטה מרמה של 236 אלף משרות חדשות לרמה של 165 אלף משרות חדשות מה שהביא אותנו לממוצע תוספת משרות של 220 אלף ב 3 החודשים האחרונים, בהשוואה לממוצע של 525 אלף משרות שנוספו בשנה שעברה. השכר לשעה עלה באפריל ב 0.5% בהשוואה למרץ ולעומת צפי של 0.3%. ב 12 החודשים האחרונים עלה השכר ב 4.4% בהשוואה לצפי של 4.2%. שיעור האבטלה באפריל בשפל חסר תקדים 3.4% בהשוואה לצפי של 3.6%. זו הייתה הפעם ה 13 ברציפות שדו"ח התעסוקה היה חזק מהצפי. 

​מדד

​שבוע

​חודש

​2023

​s&p500
​0.8%-
​0.8%
​7.7%
​Nasdaq
​0.1%
​1.2%
​16.9%
​Dax30
​0.2%
​2.3%
​14.6%
​Nikkei225
​1.0%
​6.0%
​11.7%
​HangSeng50
​0.7%
​1.5%-
1.3%

TA35
​1.9%
​2.4%
​0.7%-


עוד השבוע הודעת ריבית הפד שהעלאה את הריבית בפעם העשירית ל 5.25% (כצפוי) אך מנוסח ההודעה ברור כי הפד מאותת כי סיום סייקל העלאות הריבית הוא תלוי נתונים. פאוואל סבור שרמת הריבית הנוכחית מתאימה ע"מ להחזיר את האינפלציה אל היעד. הוא מצפה לאינפלציה כ-3% בשנה הקרובה. הפד רומז לאפשרות עצירה בהמשך העלאות הריבית. לדבריו הפד יעקוב אחר הנתונים הכלכליים והפיננסיים ויחליט באיזה מידה הידוק מדיניות נוסף עשוי להתאים למטרה להחזיר את האינפלציה ל2%. הפד מצפה עדיין רק להאטה בצמיחה (ולא למיתון) לאור חוסנו של שוק העבודה. כמו כן מצפה שהידוק האשראי מצד הבנקים (בהשפעת קשיי נזילות של בנקים בינוניים / מקומיים) יתמוך במדיניות שלו ויעזור "לקרר" את הביקוש לצריכה. בשורה התחתונה ביגוד לציפיות השוק הפד אינו מתכוון להוריד את הריבית ב2023!

עונת הדוחות 1Q אפל (AAPL) דוחות טובים מהצפוי בזכות זינוק במכירות האייפון, ההכנסות ממכירת טלפונים חכמים עלו ב 2% ברבעון, בעוד שהאנליסטים ציפו לירידה של 4% ובמונחים אבסולוטיים ההכנסות ברבעון הגיעו ל 94.8 מיליארד דולר (!) בעוד שאנליסטים ציפו להכנסות של 92.6 מיליארד. רווח למניה של 1.52 דולר, לעומת צפי של 1.43 דולר. ההכנסות מכירות האייפון הסתכמו ב51 מיליאר דולר, לעומת צפי של 48.9. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 0.24 דולר למניה ועל תוכנית לרכישה חוזרת של מניות ב90 מיליארד דולר. השוק רואה בחברות הטכנולוגיה המובילות אי של יציבות. הנסד"ק נסחר במכפיל של 30 בהשוואה למכפיל של 18 שנסחר מדד הS&P 500 ונראה כי לשוק לא איכפת. מתחילת השנה מדד הS&P 500 עלה ב 7.7%%, בעוד שהנסד"ק המריא ב 16.9%, מבחינת השוק חברות הטכנולוגיה הן הרבה יותר עמידות בפני האטה.

המשבר בבנקים האזוריים נכנס לסחרור, יותר אנשים מעבירים כסף מהפקדונות בבנקים לקרנות הכספיות וככל שיותר כסף יוצא, הבנקים נאלצים למכור אג"ח ארוכות בהפסד, מה ששוחק להם את ההון.

בישראל, בניגוד לשווקי המניות בעולם ושבוע שני ברציפות המדדים בארץ המפגינים עלייה ועוצמה,  בלט מאוד מדד ת"א 90 שעלה השבוע 6.9%. סקטור הנדל"ן חגג השבוע  על רקע הרגיעה בתשואות כשמדד ת"א נדל"ן עלה 8.7% ומדד ת"א בניה הוסיף לערכו 9.7%. גם השבוע שוק האג"ח באוירה חיובית על רקע המומנטום החיובי במניות. האפיק השקלי הוא שבלט על רקע הירידה בציפיות האינפלציוניות כשמדד תל גוב שקלי עלה 0.5% ומדד תל בונד שקלי 50 הוסיף 1.3%.

​אפיק

​סקטור/תחום

​הרציונל מאחורי ההשקעה

​אג"ח ישראל
​תיק אג"ח ישראלי
לאור עליות התשואות בשנה האחרונה באפיק הממשלתי, ניתן כבר לבנות תיק אג"ח המשלב אג"ח ממשלתי .

לאור הריביות הגבוהות שנוצרו באג"חים, עדיפות לבניית תיק אג"ח סולידי במח"מ עד 3 שנים, בדירוגים גבוהים ובתשואה גלומה אטרקטיבית. 
​מניות ישראל
​מניות בישראל
מומלץ לשמור על חשיפה חלקית למניות בשל התנודתיות שעשויה לאפיין את השווקים בטווח הזמן הקרוב.

ממשיך להעדיף חברות רווחיות עם מינוף נמוך.
​מניות חו"ל
​חשיפה נרחבת לסקטורים
  1. נכון לשמור על חשיפה מנייתית בעיקר בארה"ב, עם הטיה לחברות רווחיות ויציבות שיכולות להתמודד טוב יותר עם זעזועים ויודעות להתמודד טוב יותר עם אינפלציה גבוהה לצד ריבית גבוהה.

​דולר
​ניצול הזדמנות ביתרות דולר
חשיפה לדולר בתקופות של תנודתיות תורמת לתיק, בשל מתאם שלילי לנכסי הסיכון המרכזיים האחרים.


אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו.  ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע. 

כלים נוספים