>

הפרוטוקולים של ישיבת הפד האחרונה ציננו את הציפיות להורדות ריבית מואצות וקרובות. דו"ח תעסוקה חזק מהצפי הגביר את החשש שהורדת הריבית תדחה. ישראל – הורדת ריבית ראשונה מאז 2020. עקום התשואות – עליה קלה בתשואות, US2Y עלתה מ-4.25% ל-4.4%

לאחר רצף של 9 שבועות של עליות-מה הביא לפתיחת שנה שלילית בארה"ב?​

​​​​​ארה"ב- היה זה השבוע הגרוע ביותר לשוק המניות מאז סוף אוקטובר. הS&P 500 איבד 1.5% והנסד"ק ירד ב 3.3%, אך לפני שאנו מתחילים לקבל החלטות על ההשקעות חשוב לזכור כי ינואר רק התחיל ואנו חושבים במונחים של טווח ארוך. אחרי 9 שבועות רצופים ועלייה של 16% במדד הS&P 500 בחודשיים האחרונים של השנה, עלייה שהיוותה שני שליש מהעלייה בשנה כולה, תיקון למטה הוא טבעי.

הפרוטוקולים של ישיבת הפד האחרונה ציננו את הציפיות להורדות ריבית מואצות וקרובות. חברי הפד אשררו גישה זהירה ומדיניות הדוקה עד ההתקרבות אל יעד האינפלציה.

ביום שישי התפרסם דוח תעסוקה חזק מידי לטעמו של השוק, המשק האמריקאי הוסיף בדצמבר 216 אלף משרות חדשות בהשוואה לצפי של 175 אלף משרות. שיעור האבטלה הגיע ל 3.7% בהשוואה לצפי של 3.8%. השכר לשעה גדל בשנה האחרונה ב 4.1%,המשקף התייקרות של השכר ריאלית, בהשוואה לצפי של 3.9%. דוח התעסוקה החזק החליש את הציפיות לתחילת הורדות הריבית כבר במרץ.

ISM מנהלי רכש נוב' צופה התמתנות בצמיחה, שירותים 50.6 (צפי 52.6 נוב' 52.7) – עיקר הירידה בסעיפי הזמנות חדשות ותעסוקה. יצור 47.4 (צפי 47.1 נוב' 46.7) - צניחה בהזמנות חדשות וברמת מחירים.

עקום התשואות- תשואת US2Y עלתה מ4.25% ל4.4%. תשואת US10Y עלתה מ-3.9% ל-4.05%. הציפיות לתחילת הורדת ריבית במרץ ולריבית 4.0% בסוף 2024. להערכתנו, חוזקו של הצרכן האמריקאי שבא לידי ביטוי בהמשך גידול מהיר מהצפי בהוצאה הפרטית הריאלית לצד המשך עליית שכר יקשו על אינפלציית השירותים להתמתן במהירות ולכן הדבר מקטין את הסיכוי להפחתת ריבית כה משמעותית כמו שהשוק צופה.

ישראל- הבורסה בת"א פתחה את השנה בעליות בעיקר על רקע החלטת נגיד בנק ישראל על הפחתת ריבית של 0.25%. את העחיות הובילו מניות הנדל"ן שמשכו את שאר המדדים כלפי מעלה. מדד ת"א נדל"ן סיי את השבוע עם עליה של 5.3%, ת"א בניה זינק 6.3% ומדד ת"א 90 הוסיף 4.4%. בגזרת האג"ח בהיגוד למגמה בעולם ראינו עליות כאשר בלט לחיוב האפיק הצמוד על רקע עליה קלה בציפיות האינפלציוניות. מדד אינדקס אג"ח coco בנקים עלה השבוע 0.8%, תל בונד תשואות צמוד הוסיף 1.4% ומדד תל בונד צמודות 1-3 הוסיף אף הוא 0.8%.

בנק ישראל החל את השנה האזרחית החדשה בהורדת ריבית של 0.25% ל-4.5%, הפחתה ראשונה מאז הקורונה. תרמו להחלטה הפגיעה בפעילות הכלכלית כתוצאה מהמלחמה, המשך הייסוף בשקל וההתמתנות המשמעותית באינפלציה (והציפיה שתתכנס ליעדה ברבעון הנוכחי). הפחתת הריבית הייתה שאלה של זמן (אנו הערכנו בסקירה הקודמת שאכן נראה הורדת ריבית ברבעון הראשון), אך העיתוי המוקדם מעט מפתיע על רקע העובדה שהשווקים בכל העולם היו בחופשה ושעד להחלטת הריבית הבאה בסוף פברואר צפויים להתפרסם נתונים רבים, בהם שני דוחות אינפלציה, תקציב המדינה והגירעון לשנת 2023. להערכתנו הריבית תמשיך לרדת במהלך השנה, אך בקצב איטי בהרבה בהשוואה לקצב שבו עלתה (וללא הורדה נוספת במהלך הרבעון הראשון), עם קורלציה גבוהה להחלטות הריבית בבנקים המרכזיים הגדולים בעולם. במקביל, חטיבת המחקר של הבנק פרסמה עדכון של התחזיות. הצפי הוא לצמיחה של 2% השנה (מעט גבוה מהערכות שלנו ל 1.5%) והאצה ל-5% ב-2025, כתוצאה מהשיקום וההתאוששות של הכלכלה מהמלחמה (בהנחה שתסתיים). תחזיות האינפלציה והריבית נותרו כמעט ללא שינוי כשהם צופים שהריבית תרד במתינות ותעמוד על 3.75%-4.0% בסוף השנה.

אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו.  ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע. ​

כלים נוספים