>

נתונים שהתפרסמו השבוע מצביעים על התקררות של שוק התעסוקה והתמתנות ציפיות הצמיחה. רצף העליות נשבר-המדדים בארה"ב סגרו את השבוע בירידות קלות בהובלת מניות הצמיחה. הנפקה מוצלחת של אג"ח ישראל בחו"ל נתנה רוח גבית לשוק האג"ח המקומי.

​​​​​אר"הב - רצף העליות נשבר, לאחר 17 שבועות מתוך 19 בהם המדדים עלו, השבוע מדד s&p500 ירד 0.3%- ומדד הנאסד"ק ירד 1.2%- , את הירידות הובילו בעיקר מניות הצמיחה בינהן מניית אינבידייה שאיבדה ביום שישי 128 מיליארד דולר, ירידת שווי יומית שהיא טרם חוותה. המניה ירדה ביום שישי 5.6%- , הירידה החדה ביותר שלה מאז חודש מאי 2023. הירידה הגיעה לאחר פרסום שני דוחות מאכזבים של חברות שבבים: ברודקום (AVGO) ושל מארוול (MRVL) שירדו לאחר מכן 7%- ו-11%- בהתאמה. 

נתוני התעסוקה שפורסמו ביום ישי הצביעו על כך שהמשק האמריקאי הוסיף 275 אלף משרות חדשות בחודש פברואר בהשוואה לצפי של 200 אלף. הנתונים לחודשיים האחרונים עודכנו למטה ב 167 אלף משרות. שיעור האבטלה גדל ל 3.9% מ 3.7%, עלות השכר לשעה (שנתי) 4.3% (צפי 4.4%), משרות פנויות לחודש ינואר 8.9 מיליון ( צפי 8.8 מיליון). סנטימנט חברות התעשייה נחלש בפברואר, כאשר מדד מנהלי הרכש ירד ל-47.8 נקודות, ואנחנו סוגרים כמעט שנתיים של התכווצות בפעילות בענף. הנתון המשמעותי יותר הוא המדד המקביל  ISM שירותים שלחודש פברואר יצא 52.6 (צפי 53), זהו מדד המהווה חלק משמעותי יותר בכלכלה. השוק אוהב את הנתונים שהתפרסמו ומעריך כי המשק לא חם מידי וגדל הסיכוי שהפד יוריד ריבית בקרוב. עם פרסום הנתונים אמר פאוול כי יהיה זה ראוי להתחיל ולהפחית את הריבית בשלב כלשהו השנה (אך לא כעת). הציפיות לתחילת הורדת ריבית ביוני ולריבית 4.5% בסוף 2024.

באירופה בניגוד לבנק המרכזי בארה"ב שהמנדט שלו הוא יציבות מחירים לצד שמירה על תעסוקה מלאה ויציבות המערכת הפיננסית, בגוש האירו המטרה העיקרית של הבנק המרכזי היא האינפלציה ויציבות המערכת הפיננסית בלבד. בהודעת הריבית השבוע השאיר הבנק המרכזי האירופאי הריבית ללא שינוי (4.5%) גם השבווע ובנוסף הוריד את תחזית האינפלציה והצמיחה השנתית, מהלך שעלול להיחשב כאות חיובי בחזית האינפלציה הבינלאומי.

ישראל, המשך גידול ברכישות בכרטיסי אשראי ועלייה בשכר הממוצע תומכים בהמשך הגישה הזהירה שנקט בנק ישראל כשהשאיר את הריבית על כנה. הנתונים הריאליים שהתפרסמו בשבוע האחרון הראו על המשך התאוששות של הצריכה הפרטית, כך בינואר סך הרכישות הריאליות בכרטיסי אשראי עלה ב-3% לשיא חדש (על פי נתונים מנוכים עונתיות), עלייה של 26% מאוקטובר בשנה שעברה. במקביל, הנתונים הראשוניים לפברואר מצביעים על המשך צמיחה, אם כי בקצב מתון יותר. יש לציין שיש כמה גורמים 'טכניים' שישפיעו לחיוב על הצריכה ברבעון הנוכחי, בהם: חופשת יום הבחירות לרשויות המקומיות שתרמה לגידול בצריכה לצד העובדה שהשנה יש 29 ימים בפברואר (3.6% יותר מפברואר ה"רגיל"). גם נתוני השכר הראשוניים לינואר ממשיכים להיות חיוביים, כאשר נרשמה עלייה של כמעט 6% ב-12 החודשים האחרונים בשכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים. זאת תוך כדי התאוששות (איטית) במספר המשרות הכולל. הנתונים מחזקים את ההערכה שלנו שההתאוששות הכלכלית נמשכת ברבעון הנוכחי, בהובלת הצריכה הפרטית (והציבורית) ותומכים בהמשך הגישה הזהירה שנקט בנק ישראל בכך שלא מיהר להפחית את הריבית בהחלטה האחרונה.

הנפקה מומלחת לאג"ח ממשלת ישראל - ישראל הנפיקה בחו"ל 8 מיליארד דולר לתקופות של 5/10/30 שנים במרווח 145bp ל10שנים ו-175bp ל30 שנים. המרווחים בהם הונפקו האג"חים משקפים  דירוג בקבוצת BBB. סה"כ ביקושים להנפקה עמד על 38 מיליארד דולר.  הצלחת ההנפקה עזרה במעט לשוק האג"ח המקומי כאשר ראינו רווחי הון בעיקר במח"מ הארוך. מדד אג"ח CoCo הוסיף לערכו השבוע 0.5%+ ובשלושה חודשים האחרונים סיכם עליה של 2.7%+. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו.  ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.

כלים נוספים